Vydáno: 13.1.2004
Daventree

Obstrukce valné hromadě HPH nezabrání

  Praha 13. ledna 2004 – Náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a.s., proběhne i navzdory pokračujícím obstrukcím osob, které se i přes platné předběžné opatření Městského soudu v Praze vydávají za představenstvo HPH. Na 4. února 2004 ji svolalo řádně zvolené představenstvo společnosti do kongresového sálu hotelu Palcát v Táboře. Obchodní zákoník ukládá vedení společnosti dát akcionářům v sídle společnosti k dispozici účetní závěrku. Tomu však v rámci trvalých obstrukcí odpůrci vedení HPH v rozporu se zákonem zabránili tím, že nechali zástupce řádného vedení HPH vyvést ze sídla společnosti bezpečnostní službou. Představenstvo HPH proto nyní prezentuje účetní závěrku za rok 2002 v automobilu zaparkovaném před sídlem HPH a výrazně označeném transparentem.

  „Ničí obstrukce nám nezabrání splnit zákonnou povinnost vůči akcionářům HPH,“ uvedl Tomáš Ševčík, předseda představenstva Harvardského průmyslového holdingu. „Naši odpůrci dobře vědí, že mají soudem zakázáno vystupovat jménem HPH, a přesto se snaží zabránit konání náhradní valné hromady. To se jim však nepodaří. Kvůli nim si akcionáři HPH nyní musejí prohlížet účetní závěrku za ztížených podmínek na ulici či v autě. Snaha odpůrců o ochranu zájmů akcionářů HPH je vskutku svérázná,“ dodal Ševčík.

  Valná hromada HPH, která byla původně svolaná na 29. prosince 2003 do kongresového sálu táborského hotelu Palcát představenstvem společnosti, nebyla z důvodu nízké účasti akcionářů usnášeníschopná, a proto se nekonala. Hlavním bodem programu této valné hromady mělo být projednání a schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2002. Přítomní akcionáři však reprezentovali pouze 0,22 % majetku společnosti, a tak představenstvo společnosti svolalo náhradní valnou hromadu HPH na 4. února 2004.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon obstrukce_nezabrani.doc