Vydáno: 10.8.2001
Laboratoire Fournier

Společnost Fournier stahuje Cholstat® z českého trhu

  Praha 10. srpna 2001 – V souvislosti s výskytem závažné svalové slabosti zejména v případech, kdy byl Cerivastatin užíván v kombinaci s Gemfibrozilem, oznámila před dvěma dny společnost Bayer své rozhodnutí o stažení Cerivastatinu, léku pro snižování cholesterolu, ve všech dostupných dávkováních z trhu. Japonského trhu se stahování netýká, protože na něm Gemfibrozil není dostupný.V návaznosti na tento krok se společnost Fournier, která v České republice tento lék distribuuje pod obchodním názvem Cholstat, rozhodla stáhnout jej z českého trhu. Současně vydala doporučení všem lékařům k ukončení léčby tímto lékem s tím, že nová léčba nemá být zahajována. V této souvislosti zřídila společnost Fournier pro lékaře i pacienty bezplatnou telefonickou informační linku s číslem 0800 31 31 21.

  Pacienty, kteří pociťují svalové bolesti nebo užívají Gemfibrozil společně s Cerivastatinem, žádá společnost Fournier o přerušení léčby a o bezprostřední návštěvu lékaře.

  Ostatní pacienti, kteří užívají Cerivastatin, musejí být po využívání stávající předepsané dávky převedeni na léčbu jiným prostředkem. Zvýšená hladina cholesterolu, hypercholesterolemie, je dlouhodobou chorobou, nevyžaduje se bezprostřední konzultace s lékařem.

  Lék Cerivastatin je distribuován společností Fournier v licenci společnosti Bayer ve Francii (Cholstat), v Německu (Zenas), v Itálii (Cervasta), ve Španělsku (Zenas micro), v Portugalsku (Colstat), v Belgii a Lucembursku (Cholstat) a v České a Slovenské republice (Cholstat).


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Cholstat.doc