Vydáno: 13.6.2011
IPVIC

Solární investoři reagují na odhady MF s údivem, znovu vyzývají vládu k jednání

    Praha 13. června 2011 – Zahraniční investoři v oblasti solární energetiky se dnes vyjádřili k informacím z médií o výběru právních zástupců státu pro mezinárodní spory v oblasti fotovoltaiky. Podle sdělovacích prostředků se v návrzích ministerstva financí měl objevit i odhad, že celková možná škoda, kterou mohou zahraniční subjekty v rámci „solárních arbitráží” požadovat, může dosáhnout až 250 miliard korun.

    „Nevím, kde se tahle částka vzala, od nás rozhodně ne,” řekl Frank Schulte, generální sekretář sdružení IPVIC a jednatel společnosti Voltaic Network GmbH, tedy jedné z firem, které již poslaly předarbitrážní oznamovací dopisy české vládě. Podle vlastních odhadů vlády má solární odvod podle loňské novely dosáhnout celkem 4,2 miliardy korun ročně, po dobu tří let. Schulte k výši odhadované škody uvedl: “Možné nároky zahraničních investorů budou přiměřené způsobeným škodám, určitě ne vyšší. Členové sdružení IPVIC, kteří již své možné nároky české vládě oznámili, plně respektují období, které příslušné mezinárodní smlouvy stanovují pro vzájemnou snahu nalézt smírné řešení. Proto dosud žádné požadavky na možné odškodnění nevyčíslili.”

    „Vůle jednat je způsob, jak předejít sporům,” řekl Schulte a potvrdil, že členové sdružení IPVIC zatím neobdrželi od českých státních orgánů žádnou reakci na své iniciační dopisy. „Plány české vlády, jak napravit situaci a obnovit důvěru ve stabilitu a předvídatelnost českého ekonomického prostředí a zejména solárního sektoru zatím neznáme. A to je škoda,” dodal s tím, že členové sdružení IPVIC již ve svých oznamovacích dopisech vyjádřili svou ochotu zúčastnit se konstruktivních diskusí, pokud je vláda připravena taková jednání vyvolat.

    International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružením mezinárodních i domácích investorů v oblasti fotovoltaické energetiky. Mezi firmy sdružené v IPVIC patří například německé firmy Voltaic Network GmbH a Fotovoltaik Knopf Betriebs-GmbH a soukromý německý investor Milos Schubert, česká společnost Ren Power, lucemburský Radiance Energy Holding, švýcarská firma Antaris Solar a I.C.W. Europe Investments Ltd. z Velké Británie. V současné době má IPVIC 20 členů. Jejich solární projekty mají instalovanou kapacitu 140 MWp.

    Sdružení IPVIC pověřilo advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a Glatzová & Co, aby ji zastupovaly v právních aspektech jejich diskusí s českým státem, týkajících se nedávných dramatických retroaktivních změn právního a regulatorního rámce pro solární sektor. Mediálním zástupcem sdružení IPVIC je společnost Donath Business & Media (DBM), která pro IPVIC provozuje internetový portál www.rananasolar.cz.

Kontakt: