Vydáno: 13.2.2004
Boeing Česká

Boeing bude jednat o vzájemně přijatelném odchodu z Aera

  Praha 13. února 2004 – Společnost Boeing Česká respektuje rozhodnutí české vlády o zahájení jednání o odchodu Boeingu z Aera Vodochody. Zároveň vyjádřila své přání a ochotu ukončit své smluvní závazky vůči Aeru Vodochody způsobem, který bude respektovat zájmy obou stran. Společnost Boeing Česká také potvrdila, že je ochotna hledat vzájemně přijatelné řešení jejího 35% podílu v Aeru. Boeing Česká investovala při svém vstupu do Aera v roce 1998 zhruba jednu miliardu korun. Bez ohledu na tuto počáteční investici je ochotna odejít z Aera. I přesto však hodlá dostát veškerým závazkům z akcionářské smlouvy.

  Toto oznámení odráží obsah diskusí české vlády a společnosti Boeing Česká o budoucnosti Aera Vodochody z minulých měsíců. Společnost Boeing Česká v pozici menšinového akcionáře udělala pro Aero Vodochody řadu věcí nad rámec povinností akcionářské smlouvy. Současná analýza však prokázala, že by Aero mělo ve spolupráci s českou vládou přijmout řadu významných finančních opatření s cílem zajistit budoucí úspěch společnosti.

  „Naše rozhodnutí je z našeho pohledu tím nejlepším řešením pro všechny zúčastněné,“ uvedl Thomas Ryan, prezident společnosti Boeing Česká. „Navíc Aeru umožní hledání nového strategického partnera. Aero bude pak moci zvolit takovou strategii, kterou bude samo považovat za nejvhodnější pro svou budoucnost,“ dodal.

  „V době trvání strategického partnerství v Aeru Vodochody dodržovala společnost Boeing Česká všechny své závazky jak vůči Aeru, tak i jeho zbývajícím akcionářům. Nad rámec svých povinností se vždy snažila napomoci úspěchu Aera,“ prohlásil Thomas Ryan. „Úsilí společnosti Boeing Česká významným způsobem přispělo ke zlepšení finančních a provozních výsledků Aera Vodochody. Jelikož však existují zásadní rozpory v názorech společnosti Boeing Česká a obou zbývajících českých akcionářů na budoucí směřování společnosti, je společnost Boeing Česká připravena jednat o změně majetkové struktury tak, aby v Aeru mohla výroba pokračovat i v budoucnu,“ uzavřel Ryan.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Boeing_Aero_cz.doc