Vydáno: 23.3.2001
Herbex

Původ durmanu ve fenyklovém čaji identifikován

  Bratislava / Praha 23. března 2001 – Společnost Herbex po několikatýdenním šetření identifikovala původ příměsí durmanu ve fenyklovém čaji. Kontaminovaná dodávka fenyklu pocházela z Poľnohospodárského družstva Most u Bratislavy. Surovina dodaná tímto dodavatelem v říjnu 2000 obsahovala nepovolené, ale normou nezakázané příměsi durmanu, které je vizuálně možno od semena neškodné řepky odlišit pouze pod mikroskopem. Šetření prokázalo, že ač se příměsi durmanu do finálního výrobku dostaly v důsledku nedostatku při vstupní kontrole, byl obsah durmanu ve finálním produktu natolik nízký, že nemohl spotřebitelům po požití běžného množství způsobit žádné vážné těžkosti. I přesto společnost po zjištění kontaminace s ohledem na maximální péči o spotřebitele stáhla veškerý fenyklový čaj z oběhu jak na Slovensku tak v Čechách. Navíc se společnost rozhodla poskytnout spotřebitelům náhradu ve výši doporučené prodejní ceny. Tu obdrží spolu s malým dárkem po zaslání části obalu fenyklového čaje s čísly výrobní šarže 40310800, 40321000, 40311100, 40311200 na adresu Herbex Czechia, Návojná 134, PSČ 763 32, pošta Nedašov.

  „Celá záležitost nás velmi mrzí,“ uvedl Pavel Škodáček, ředitel společnosti Herbex. „K poškození dobrého jména naší firmy došlo nejen nedbalostí našeho dodavatele, ale také naší vlastní vinou,“ dodal. Přestože společnost Herbex od PD Most odebírala surovinu celé tři roky, po incidentu s kontaminovanou dodávkou spolupráci s tímto dodavatelem okamžitě ukončila. Kromě PD Most odebírala dosud tuto surovinu společnost Herbex ještě od svého českého partnera, zemědělského a obchodního družstva ZAD Žarošice.

  Společnost Herbex se znovu omlouvá všem spotřebitelům a obchodním partnerům za způsobené potíže. V rámci přijatých nápravných opatření byla také kromě ukončení spolupráce s dodavatelem, který kalamitu způsobil, udělena finanční pokuta pracovníkům vstupní kontroly. K dalším opatřením patří zajištění dalšího odborného proškolení pracovníků vstupní a výstupní kontroly a další interní opatření s cílem zabránit výskytu durmanu a jiných nežádoucích příměsí ve výrobcích společnosti Herbex.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Jiří Šebek
  GSM: 0602/661336
  Fax: 02/2421 1620

  Donath-Burson-Marsteller SK
  Dagmar Kéryová
  Tel.: (+421 7) 52496464
  Fax: (+421 7) 52444646

Soubory ke stažení:

Document Icon vysetr_cz.doc