Vydáno: 19.1.2016
DBM

Zadehova obhajoba zpochybňuje postup soudu

  Brně 19. ledna 2015 – Dnes u Krajského soudu v Brně v začíná hlavní líčení ve věci známé jako druhý největší daňový únik v Česku. Způsobená škoda údajně dosahuje výše 2,5 miliard Kč. Obžalovaní Shahram Abdullah Zadeh a Daniel Rudzan měli údajně v období březen 2012 až červen 2013 na území ČR spolu „s dalšími dosud neustanovenými osobami“ rozhodujícím způsobem zosnovat, organizovat a řídit trestnou činnost na území ČR s cílem poškodit český stát především prostřednictvím obchodních aktivit společností P.P.S., ECOLL a BIODIESEL. Podle obžaloby prý tak oba měli fakticky řídit činnost zločinecké skupiny jim podřízených osob, obžalovaných Elišky Coufalové, Petra Dokládala, Petra Moštěka a dalších, ve snaze soustavně krátit daň v souvislosti s obchodem s pohonnými hmotami, a to ve velkém rozsahu.

  Taková tvrzení Zadehova obhajoba však kategoricky odmítá a zdůrazňuje, že Zadeh se řízení provozu a obchodní činnosti těchto společností neúčastnil a ani v žádném případě nic neorganizoval. Zadeh byl pouze zástupcem věřitele, na základě smlouvy o půjčce s P.P.S. a neměl ani žádné řídící pravomoci, ani žádnou roli v obchodní činnosti a managementu daných firem. Obhajoba poukazuje na nevyvratitelné důkazy ve spise, které zahrnují svědectví a stovky hodin odposlechů telefonů členů statutárních orgánů a managementu jmenovaných firem i tisíce e-mailů zajištěných orgány činnými v trestním řízení, které tvrzení obžaloby přesvědčivě vyvracejí.

  „Je těžké si představit, že v demokratickém právním státě vytvořila policie spolu se státními zástupci tajné důkazy, které používali při rozhodování o prodloužení vazby, ale poté, co tyto „tajné důkazy“ splnily svou úlohu, je státní zástupce ve spolupráci se soudem odstranil. Otázkou je, co je obsahem těchto důkazů, které policie a státní zástupce museli odstranit, a proč Krajský soud v Brně před touto skutečností strká hlavu do písku,“ uvádí Zadeh.

  „Obžaloba se vyznačuje fatálním nedostatkem popisu skutku, který je věcně a časově rozporný. Zdůrazňuji, že Zadeh poskytl půjčku až poté, co byl osloven svědkem Petrem Pfeiferem, akcionářem společnosti, která se měla podílet na krácení daní již několik měsíců před poskytnutím této půjčky,“ vysvětluje Zadehův obhájce Pavel Čapčuch. Obžaloba proti Zadehovi je postavena hlavně na svědectví Petra Pfeifera, který se paradoxně doznal ke spáchání trestného činu, kladeného za vinu Zadehovi, a přesto není jedním z obžalovaných. Navíc dluží Zadehově společnosti milionové částky, k jejichž úhradě jej odsoudil Obvodní soud pro Prahu 1. O jeho motivu k této výpovědi tedy není třeba mít pochybnosti.“

  Pokud jde o Zadehovu žádost o propuštění z vazby, soudce Aleš Novotný ji zamítl a trvalo mu více než 3,5 měsíce, než odvolání postoupil k rozhodování Vrchnímu soudu v Olomouci. To je skutečně rekordně nezákonná doba. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku však vyžaduje, aby tam, kde je přezkoumávána zákonnost vazby, soudy rozhodovaly v řádu max. 2-3 týdnů. Jde přeci o lidskou svobodu člověka, který nebyl za nic odsouzen a je potřeba se na něj dívat jako na nevinného. Na porušování mezinárodních závazků musel být soudce Aleš Novotný začátkem roku 2016 upozorněn i právníky z Velké Británie.
  Kvůli průtahům ze strany Krajského soudu v Brně Zadeh již tráví ve vazbě 22 měsíců. Postup soudce Aleše Novotného bohužel „kryje“ také nadřízený Vrchní soud v Olomouci. Na novou Zadehovu žádost o nahrazení vazby peněžitou zárukou-kaucí v červenci reagoval soudce Aleš Novotný stanovením nejvyšší kauce v historii ČR (100 mil Kč), aniž by tuto částku odůvodnil. Vrchní soud v Olomouci prohlásil, že skutečně kauce nebyla odůvodněna a rozhodnutí soudce Aleše Novotného v tomto rozsahu zrušil. Sám se ale dopustil fatálního porušení zákona, když o výši kauce sám nerozhodl, ani věc nevrátil k novému rozhodnutí Krajskému soudu v Brně. O kauci tak do dnešního dne nebylo rozhodnuto, což je protiústavní.

  Podle Zadeha není soudce Aleš Novotný žádný nováček. „Zdá se mi podezřelé, že má vazba byla již dvakrát nezákonně prodloužena. Je nepochopitelné, že soudce Aleš Novotný při mé první žádosti o propuštění z vazby potřeboval od vyhlášení rozhodnutí přes 2 měsíce na jeho písemné vyhotovení, čímž vytvořil pro českou justici evropský rekord v průtazích, a ve druhém případě stanovil nejvyšší kauci v historii České republiky , kterou ale zapomněl odůvodnit dle požadavků zákona,“ zpochybňuje počínání soudu Zadeh.

Kontakt: