Vydáno: 5.6.2008
The Bell School

Jazyky už od mateřské školky?

  Praha 5. června 2008 – Výuka cizího jazyka v mateřských školách (MŠ) je dnes považována za standard. Nejčastěji se vyučuje angličtina, se kterou se doporučuje začínat již v pěti letech. Setkání s cizí řečí již v předškolním věku usnadňuje podle ředitelek a ředitelů MŠ učení cizího jazyka na základní škole. Předškolní věk je navíc ideálním obdobím pro první kontakt s cizím jazykem – děti se ho nebojí používat. Od lektora se očekává výborná znalost cizího jazyka a psychologie dítěte předškolního věku. V MŠ jazyky vyučuje převážně český lektor jazykové školy s pedagogickým vzděláním či praxí. Vyplývá to z dubnového průzkumu jazykové školy The Bell School.

  „Komenského by výsledky průzkumu určitě potěšily. Cizí jazyk se má podle odborníků vyučovat hrou, ideálně v kombinaci s mateřským jazykem,“ sdělila Irena Dominiková, ředitelka a předsedkyně představenstva The Bell School. „Začít s cizím jazykem v útlém věku od tří do šesti let navíc přispívá k rozvoji osobnosti dítěte. Cizí řeč představuje novou zkušenost a zážitky, není to předmět ve škole spojený s memorováním slovíček,“ doplnila. Dotazování probíhalo od 16. dubna do 2. května 2008 pomocí internetového dotazníku. Osloveno bylo 321 ředitelek a ředitelů mateřských škol v Praze, kteří mají rozhodovací pravomoc v oblasti výuky cizího jazyka v dané MŠ. Závěry průzkumu vyplývají z odpovědí skupiny 95 respondentů, tedy téměř 30 procent z oslovených.

  Výuka cizího jazyka v MŠ nejčastěji probíhá 1–2krát týdně v kroužcích po 6–10 dětech. Za jednoznačně nejdůležitější faktor pro zavedení výuky je považováno přání rodičů a dětí. V mateřských školách, kde výuka probíhá, jsou za určující pro vytvoření fundovaného názoru na koncepci předškolní výuky cizích jazyků považovány informace z praxe, tzn. informace z jazykových škol specializovaných na tuto výuku.

  The Bell School se specializuje na výuku angličtiny dětí i dospělých. Je součástí mezinárodních škol Bell International, na českém trhu působí od roku 1990. Kromě kurzů pro veřejnost nabízí ucelený program výuky angličtiny také firmám a pořádá mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge ESOL. Je zakládajícím členem Asociace jazykových škol ČR a první jazykovou školou v České republice, která se stala členem prestižní mezinárodní organizace kvalitních jazykových škol EAQUALS.


  Přílohy: Finální zpráva k průzkumu The Bell School Význam výuky cizích jazyků u dětí předškolního věku

  Kontakt: Donath-Burson-Marsteller
  Karla Krejčí
  GSM: +420 602 389 166
  karla.krejci@bm.com

Kontakt: