Vydáno: 20.10.2000
CME

CME se dohodlo s držiteli dluhopisů, srpnové úroky uhrazeny.

  Hamilton/Praha 20. října 2000 – Společnost CME oznámila dosažení dohody o smlouvě budoucí s některými významnými držiteli dluhopisů. Ta se pozitivně projeví na oddlužení společnosti. Dohoda byla uzavřena s držiteli více než 60 % dluhopisů v USD s výnosem 9 3/8 % splatných v roce 2004 a s držiteli více než 60 % dluhopisů v DM s výnosem 8 1/8 % rovněž se splatností v roce 2004.

  Ve snaze získat nové investory dohodla CME s touto skupinou držitelů obligací, že jim připadne příslušný podíl z částky 100 milionů USD v hotovosti včetně úroků splatných k 15. srpnu 2000. Dále, že získají touto výměnou za jimi vlastněné dluhopisy stejný podíl na 25 % základního jmění společnosti a na 5 % základního jmění v nákupních opcích na 4 roky. Podmínkou pro realizaci této dohody je nabídka, kterou musí CME zájemcům učinit nejpozději 15. ledna 2001. Pokud by v mezidobí došlo k zásadním změnám ve finančním postavení CME, dohoda by pozbyla platnosti.

  „Dohoda s držiteli významného množství dluhopisů se pozitivně odrazí v restrukturalizaci dluhopisového zadlužení CME,“ uvedl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „ Jsme přesvědčeni, že restrukturalizace, bude-li realizována, významně přispěje k růstu výkonnosti naší společnosti na stávajících trzích i k získání nových investičních prostředků.“

  Dohoda o smlouvě budoucí je výsledkem jednání se skupinou držitelů dluhopisů, které bylo zahájeno v srpnu 2000 s cílem dosažení konsensuální restrukturalizace zadlužení CME. Jak již bylo dříve oznámeno, byla potřeba restrukturalizace dluhového zatížení CME vyvolána stále trvajícím sporem CME v České republice v souvislosti s TV NOVA.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602/222128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon NHAgreement10_20_cz.doc