Vydáno: 30.7.2014
UPS

Finanční výsledky UPS za 2Q 2014

  PŘEPRAVA UPS VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ VZROSTLA
  O 7,2 % DÍKY E-COMMERCE
  VÝNOSY NA AKCII UPS STOUPLY O 7,1 %

  • Zásilková přeprava na domácím trhu v USA vzrostla o 7,4 %
  • Export denní přepravy mezinárodních zásilek se zvýšil o 9,1 %
  • Provozní zisk v segmentu Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava zaznamenal 11% nárůst
  • Celoroční předpoklad zředěného zisku na akcii snížen na rozmezí 4,90 až 5,00 dolarů
  • Výdaje v roce 2014 související s nárůstem kapacity a sezónními projekty stouply na 175 milionů dolarů
  • Platba související s převodem části řidičů nákladních aut do příspěvkově definovaných plánů zdravotní péče

  ATLANTA, USA, 31. července 2014 – UPS® (NYSE: UPS) zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí roku 2014. Upravený zředěný zisk na akcii dosáhl 1,21 dolarů, což představuje nárůst o 7,1 % oproti stejnému období předchozího roku.
  Přeprava zásilek e-commerce v USA a silný růst exportu mezinárodních zásilek přispěl k 7,2% nárůstu celosvětové přepravy.

  V návaznosti na předchozí oznámení UPS dokončila převedení penzijních závazků vůči některým řidičům nákladních vozidel do příspěvkově definovaných zdravotních plánů a vykázala platbu po zdanění ve výši 665 milionů dolarů. Ve sledovaném čtvrtletí se na vykázané bázi zředěný zisk na akcii zahrnující uvedený poplatek po zdanění snížil o 57 % na 0,49 dolarů.

  „Silný růst příjmů v tomto čtvrtletí je důkazem toho, že naše portfolio rezonuje s požadavky zákazníků, s jejich výběrem UPS jako poskytovatele logistických služeb,“ uvedl Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. „Jak jsme uvedli, rok 2014 je rokem investic zaměřených na zákazníka. Přicházíme s novými možnosti a rozšiřujeme kapacity tak, aby UPS uspokojovala potřeby rychle rostoucího trhu.“


  Cash Flow

  Během šesti měsíců zakončených 30. červnem UPS vytvořila volné peněžní prostředky ve výši 1,0 miliardy dolarů. UPS vyplatila dividendy ve výši 1,2 miliardy dolarů, což představuje nárůst na akcii o 8,1 % v porovnání s předchozím rokem. Zpětně skoupila 13,7 milionu akcí v přibližné hodnotě 1,4 miliardy dolarů. Peněžní tok se snížil o 2,3 miliardy dolarů po uhrazení plateb plynoucích z převodu penzijních zdravotnických závazků pro některé zaměstnance.


  Zásilková přeprava na domácím trhu v USA

  Tržby zásilkové přepravy na domácím trhu v USA se zvýšily o 5,2 % na 8,7 miliardy dolarů. Denní objem přepravy zaznamenal zlepšení o 7,4 %, tažený přírůstky v segmentech UPS Ground a Deferred ve výši 8,1 %, respektive 5,4 %. Upravený provozní zisk činil 1,2 miliardy dolarů, což přestavuje 3,0% nárůst v porovnání s druhým čtvrtletím loňského roku. Výsledky ve druhém čtvrtletí odrážely dodatečné provozní náklady spojené s výkonem služeb železniční přepravy a investicemi vynaloženými na zlepšení provozních možností a rozšíření kapacity sítě.

  Provozní zisk na vykázané bázi klesl o 82 % na 209 milionů dolarů v důsledku již dříve zmíněných převodů v souvislosti s penzijními závazky vůči zaměstnancům.

  Růst přepravních služeb byl posílen především přepravou lehkých zásilek ze segmentu e-commerce. O více než 60 % oproti stejnému období předchozího roku vzrostla poptávka po službě UPS SurePost, která tvořila zhruba polovinu celkového růstu přepravních služeb.

  Celkové tržby na zásilku poklesly o 2,0 % v důsledku změn v zákaznickém a produktovém mixu, které kompenzovaly zlepšení základních sazeb. Primární příčinou poklesu byl rychlý růst služby UPS SurePost a dále zatížení výnosů v důsledku růstu přepravy u velkých zákazníků.


  Mezinárodní přeprava

  Příjmy z mezinárodní přepravy malých zásilek vzrostly o 6,2 %, tedy o 190 milionů na 3,3 miliardy dolarů. Za většími tržbami v tomto segmentu stojí silný nárůst exportních zásilek. Upravený provozní zisk se zvýšil o 4,4 % na 471 milionů dolarů.

  Vykázaný provozní zisk klesl o 7 milionů dolarů na 444 milionů, což je důsledek dříve zmíněné platby za závazky pracovníkům po odchodu do důchodu.

  Exportních zásilek bylo ve srovnání s předchozím rokem o 9,1 % více a růst se týkal všech světových regionů. Vedla Evropa s denním nárůstem zásilek o více než 13 %, v Asii byl nárůst více než 6%. Vnitrostátní přepravní služby mimo USA vzrostly o 4,8 %, a to díky růstu v celé Evropě.

  Tržby za zásilku na měnově neutrální bázi oproti předešlému roku klesly o 1,7 % z důvodu poklesu výnosů z exportu o 4 %. Neprémiové služby i nadále rostly rychleji než prémiové, s tím jak zákazníci hledali cenově výhodnější možnosti. Dvouciferné nárůsty přepravy v rámci Evropy se také odrazily v nižších tržbách za zásilku.

  V reakci na rychlý růst počtu zásilek v Evropě UPS nakoupila další krátkodobé kapacity za vyšší cenu od servisních partnerů. Důsledkem bylo navýšení nákladů na doručování i přepravní síť v průběhu čtvrtletí.


  Dodavatelské řetězce & nákladní přeprava

  Příjmy v tomto segmentu vzrostly o 6,5 % na 2,3 miliardy dolarů především díky růstu v segmentech Forwarding a Distribution. Upravený provozní zisk byl vyšší o 11 % a dosáhl 176 milionů dolarů. Provozní marže vzrostla o 30 bazických bodů na 7,5 %.

  Vykázaný provozní zisk klesl o 65 milionů dolarů, tedy o 41 % v důsledku dříve zmíněné platby za závazky pracovníků po odchodu do důchodu.

  Segment UPS Forwarding zaznamenal dvouciferný růst provozního zisku. Výrazná zlepšení v severoamerické nákladní letecké přepravě (North American Air Freight) a námořní přepravě a zprostředkovatelských službách (Ocean Freight and Brokerage) byla částečně kompenzována poklesem v mezinárodní nákladní letecké přepravě. Tržní ceny na klíčové trase z Asie do USA jsou nadále pod tlakem.

  Segment Distribuce zaznamenal vysoký jednociferný růst tržeb v důsledku zlepšení příjmů od klientů z maloobchodu a zdravotnictví. UPS nadále investuje do rozšiřování dosahu své globální distribuční sítě.

  Příjmy nákladní přepravy (UPS Freight) vzrostly o 5,5 %, a to díky nárůstu příjmů z LTL (malých zásilek) za hundredweight (přibližně 50 kg) o 4,1 % a o 1,6 % vyšší tonáží. Provozní zisk a marže se oproti předešlému roku zvýšily díky pokračujícímu soustředění segmentu na profitabilní výnosové příležitosti.


  Výhled

  Společnost oznámila plán v roce 2014 navýšit provozní náklady na projekty spojené s kapacitou a přípravou na období s vysokým množstvím přepravy v celkové výši 175 milionů dolarů. Některé z těchto výdajů zahrnují: rozšířený provoz v den následující po Dni díkůvzdání, zrychlené zavedení softwaru pro optimalizaci tras (ORION), rozvoj IT, rozšíření systémů třídění zásilek v hubech a dočasné navýšení kapacity. Všechny projekty mají za cíl zlepšit provoz v sezónní špičce, mnohé ale budou prospěšné po celý rok.

  „Velká poptávka po řešeních UPS na celém světě je povzbuzující,“ uvedl Kurt Kuehn, finanční ředitel UPS. „V důsledku zrychleného růstu a našich příprav na vrchol sezóny investujeme do nových možností a kapacity sítě s cílem splnit očekávání zákazníků.“

  „Tyto aktivity zvýší letošní provozní náklady, ale zajistí finanční výhody v nadcházejících letech,“ pokračoval Kuehn. „Výsledkem je naše snížené očekávání ohledně zředěného zisku na akcii v rozmezí od 4,90 do 5,00 dolarů, což představuje nárůst o 7 až 9 % oproti upraveným výsledkům za rok 2013.“


  UPS
  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com/RSS.


Kontakt: