Vydáno: 26.3.2001
CME

Železný miliardu již údajně zaplatil, ale ne CME

  Praha 26. března 2001 – Společnost CME v reakci na informace uveřejněné v dnešním vydání Mladé fronty Dnes oznámila, že v souvislosti s jeho pokusem o zmaření výkonu amsterodamského arbitrážního rozhodnutí již 16. března podala na Vladimíra Železného trestní oznámení pro podezření z poškozování věřitele a pro podezření z podvodu. Podle dokumentů předložených soudu Železný údajně 20. února uhradil lichtenštejnské společnosti Astrona Foundation částku převyšující jeho stávající závazek vůči CME o více než 1 milion dolarů. Zápočtem takto vytvořené pohledávky se Železný chce úplně vyhnout placení částky, kterou mu stanovil k úhradě amsterodamský arbitrážní tribunál. V tzv. kauze TV NOVA jde již o třinácté trestní oznámení.

  „Vladimír Železný zjevně své povinnosti uhradit CME částku 27,1 milionů dolarů dle arbitrážního rozsudku nehodlá dostát,“ uvedl Fred Klinkhammer, president a výkonný ředitel CME. „Nevím, zda si uvědomuje, že svým jednáním nediskredituje v očích české i mezinárodní veřejnosti pouze sebe, ale i podnikatelské prostředí České republiky,“ dodal.

  Podle CME se Železný provinil proti trestnímu zákonu tím, že v rámci exekučního řízení vedeného v souvislosti s amsterodamským arbitrážním nálezem u Obvodního soudu pro Prahu 1 předložil 22. února 2001 soudu tři listiny, o jejichž platnosti CME důvodně pochybuje. Všechny předložené dokumenty, jeho Smlouva o smlouvě budoucí s firmou Astrona Foundation (15.10.1997), její odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí s Železným (19.2.2001) i potvrzení vydané společností Astrona Foundation o zaplacení smluvní pokuty Železným ve výši 28,537 mil. USD (20.2.2001) totiž vykazují nápadnou shodu co do členění textu, typu písma, atd., s tzv. magickými smlouvami, které znalec z oboru kriminalistiky již 3. října 1999 odborným posudkem označil za antedatované.

  Navíc Železný zřejmě uvedl soud v omyl tím, že mu předložil tyto dokumenty, kterými chtěl dosáhnout započtení údajné pohledávky za CME tak, aby se zcela vyhnul zaplacení částky podle rozhodčího výroku arbitrážního tribunálu. „Tvrzení PhDr. Vladimíra Železného o existenci údajné pohledávky za CME ve výši 28 537 000 USD a o údajném zániku výše uvedené pohledávky CME za jeho osobou vzájemným započtením pohledávek je dle oznamovatele zcela nepravdivé,“ uvádí se v trestním oznámení. „Věřím, že česká policie Železnému podezření prokáže. Pak bych ovšem nechtěl být v kůži těch, kteří Železnému šijí nový český mediální zákon na míru,“ uzavřel Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon astrona1_cz.doc