Vydáno: 9.5.2017
Jiří Šalda

Vila v černém není kulturní památkou (zatím)

    Praha Petřiny 9. května 2017 – Na návrh Rozkladové komise MK ČR zrušil Daniel Herman, ministr kultury, svým rozhodnutím ze 4. května prohlášení vily Jiřího Šaldy v ulici Na Petřinách č.7 v Praze 6 za kulturní památku. Hlavním důvodem pro tento postup byla nečinnost orgánů státní památkové péče. Současně vrátil celou věc příslušným pracovníkům ministerstva k novému projednání.    „Jako ministr kultury, který stojí v čele soustavy státní památkové péče, nemohu tolerovat takovýto nahodilý svévolný přístup orgánů památkové péče. Naopak mám za to, že památková péče má byt vykonávána komplexně a předvídatelně na základě odborných a vědeckých principů a nesmí podléhat náhlým vnějším vlivům. Nelze akceptovat tento neutěšený stav památkové péče. Nyní řešený případ je pak učebnicovým příkladem takovéto nepřijatelné praxe,“ uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí Daniel Herman.    V rozhodnutí ministra se dále praví „podotýkám, že v tomto případě nečinnost NPU UOP PR a MHMP OPP považuji za velmi vážné porušení principu dobré správy. Takový přístup považuji za zcela nepřijatelnou praxi, která je v rozporu se zásadou předvídatelnosti výkonu veřejné správy na úsek státní památkové péče. Došlo zde k narušení důvěry v systém státní památkové péče a k poškození dobré pověsti orgánů státní památkové péče, když bylo naprosto popřeno legitimní očekávání účastníka. Takto nepředvídatelné postupy jsou nepřijatelným projevem svévole, kdy vlastníci dotčených nemovitostí nemají žádnou jistotu, zda v jejich případech bude nečinnost a benevolence pokračovat či naopak, zda bude v realizaci jejich projektu organy památkové péče náhle účelově bráněno, a to často pouze na základě nahodilých a nepředvídatelných okolností, jakým je subjektivní odpor osob, které často ani nejsou účastníky příslušného stavebního řízení.“    „Jako vlastník nemovitosti, s níž jsem nemohl v souladu se všemi vydanými povoleními nakládat, rozhodnutí ministra Hermana vítám,“ uvedl Jiří Šalda. „Vzhledem k okolnostem doufám, že památková ochrana mého objektu bude co nejdříve sňata, abych mohl konečně realizovat své jednou již úředně schválené záměry,“ uzavřel Šalda.

Kontakt: