Vydáno: 9.4.2013
Karlovarské minerální vody

Omluva ASORKD: Ani nahá, ani oblečená…

    Praha 9. dubna 2013 – Rozsudkem Městského soudu v Praze z 8.1.2013 bylo Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) výslovně uloženo omluvit se společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) a členu jejího představenstva Alessandru Pasqualemu za protiprávní jednání. To podle závěrů soudu spočívalo ve zveřejňování urážlivých, nepravdivých a protiprávních výroků na webových stránkách asociace. Jejich odstranění bylo ASORKD uloženo nad rámec písemné omluvy. Soudem uloženou povinnost písemné omluvy poškozeným stranám však asociace splnila velmi zvláštním způsobem.

    „KMV i Alessandro Pasquale jakousi písemnou nepodepsanou omluvu v soudem uloženém znění obdrželi,“ uvedl Martin Hanzl, právník KMV. Podle Hanzla však byla omluva doručena až měsíc poté, kdy uplynula soudem uložená lhůta. Stejné prodlení mělo i odstranění morálně i zákonně neakceptovatelných výroků z webových stránek. Omluvě ovšem chyběl jakýkoliv podpis či identifikace, že se jedná o písemnost ASORKD.

    Společnost KMV proto požádala písemně ASORKD o autorizaci zaslané omluvy. Asociace nereagovala. Počátkem dubna pak KMV i Alessandro Pasquale obdrželi další písemnou omluvu s nečitelným podpisem. Jako odesílatel byl na obálce uveden ASORKD. Celý měsíc trvající nerespektování soudního rozhodnutí a způsob omluvy vypovídají výmluvně o tom, jak seriozně Kadrman s Riesem přistupují k závaznému výroku nezávislého soudu. Se značnou dávkou optimismu a vírou v poslední zbytky slušnosti na straně ASORKD lze tedy doufat, že jde skutečně o jejich upřímnou omluvu. „Náklady řízení však uhrazeny byly,“ potvrdil Hanzl. „Zřejmě z darů neznámých mecenášů na opravu lázní Kyselka,“ domnívá se.

    V novém právě probíhajícím soudním řízení se členové prezidia ASORKD zodpovídají z dalších nepravdivých a protiprávních tvrzení na adresu generálního ředitele KMV i jeho firmy. Podle Kadrmanova preventivního nářku nad hrozící pokutou lze usuzovat, že ani ASORKD, ani jeho čelní představitelé finačními prostředky neoplývají, zatímco na kampaň proti KMV si prostředky vždy najdou. „Bez ohledu na to, odkud peníze pocházejí, si za své výroky musí každý nést svou odpovědnost sám. I vedení ASORKD se musí naučit důstojně chovat i prohrávat,“ uzavřel Hanzl.

    Korektní informace týkající se památkově chráněných objektů v Kyselce lze získat na stránkách www.faktaokyselce.cz. Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka připravuje vlastní informační portál.

Kontakt: