Vydáno: 26.11.2009
DBM

Lidé si vzdělání váží, ale na učení jsou v dospělosti líní

    Praha 26. listopadu 2009 – Ekonomická recese významně ovlivnila možnosti firem a domácností financovat vzdělávání dospělých. Na jedné straně je na vzdělávání méně peněz, na druhé straně jsou lidé více motivováni se učit, protože jsou nuceni přehodnotit svou současnou pozici na trhu práce. Odborníci však kritizují
    nepřehlednou nabídku, která brání širšímu zapojení dospělých do vzdělávání. Zástupci veřejnosti zase spontánně uvádějí nejistou kvalitu nabízených kurzů. Takové jsou hlavní poznatky z dnes představeného průzkumu vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti, který připravila společnost Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a agenturou Factum Invenio.

    „Dnešní propad příjmů pro vzdělávání dospělých může být částečně nahrazen z evropských zdrojů, ale dlouhodobě je úspěch tohoto segmentu vzdělanostní společnosti závislý na schopnosti své vnitřní přeměny,“ uvedl Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR. Dle jeho názoru se likvidační dopady současné recese dotkly s různou intenzitou řady komerčních vzdělávacích institucí. „Vzdělávací instituce musejí přicházet s novými nápady, musejí vymýšlet méně finančně náročné formy a metody, musejí inovovat své vzdělávací portfolio,“ zdůraznil Palán.

    „Lidé přikládají vzdělání v dospělosti velký význam, vnímají ho jako nutnost dnešní doby. Projevuje se to zvláště v souvislosti s potřebou neustále aktualizovat své dovednosti a vědomosti tak, aby člověk obstál v profesním, společenském i soukromém životě,“ uvedl Jan Herzmann, ředitel společnosti Factum Invenio. Existují při tom rozdíly mezi aktivnějšími lidmi ve velkých městech a obyvateli malých měst, kde hraje roli i tradiční orientace na rodinné hodnoty. „Přes důležitost, kterou vzdělávání v dospělosti většina občanů přisuzuje, se jich systematicky vzdělává pouze minimum. Lidem nejčastěji chybí čas a peníze nebo otevřeně připouštějí, že jsou líní,“ uzavřel Herzmann.

    Zprávu o průzkumu, která obsahuje i kompletní odpovědi odborníků, naleznete na adrese: http://www.dbm.cz/pruzkumy/?id=127.

Kontakt: