Vydáno: 6.12.2002
Dětské kardiocentrum FN Motol

Čtvrtstoletí Dětského kardiocentra

  Praha 6. prosince 2002 – Pracovní oslavy 25. výročí založení Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole vyvrcholily společným setkáním českých a slovenských kardiologů a kardiochirurgů na odborném sympoziu s aktivní účastí lékařů z USA, SRN a Itálie. V motolském kardiocentru bylo od jeho založení profesorem Milanem Šamánkem v roce 1977 dosud operováno více než 9 000 dětí od novorozeneckého věku do 18 let. Nízká úmrtnost oscilující kolem jednoho procenta patří ke světové špičce v oboru. V současnosti má Kardiocentrum k dispozici 2 operační sály a celkem 31 lůžek, z toho 19 standardních a 12 intenzivních. Vzhledem k tomu, že se v České republice každoročně narodí přibližně 600 dětí s vrozenou srdeční vadou, stávající kapacita již nedostačuje potřebám.

  „Většina našich pacientů se u nás narodí podruhé,“ uvedl primář Jan Škovránek, přednosta Kardiocentra. „Pro úspěšný zákrok je rozhodující včasná diagnóza, pokud možno ještě před narozením dítěte. Díky široce založenému dlouhodobému školicímu programu prenatálních kardiologů a gynekologů se šance dětských pacientů v celé republice každoročně výrazně zvyšují,“ dodal. Kromě dětské kardiochirurgie se Dětské kardiocentrum soustřeďuje především na celoplošnou prenatální diagnostiku srdečních onemocnění s porody ohrožených dětí ve FN v Motole a na katetrizační léčbu, která u řady srdečních vad nahrazuje srdeční operace. Pro pracoviště je charakteristický neinvazivní diagnostický přístup k vyšetření a zcela volný přístup rodičů a příbuzných k hospitalizovaným dětem.

  Ročně je v Kardiocentru přijato přibližně 750 dětí s kardiovaskulárním onemocněním. Průměrná ošetřovací doba je 10 - 11 dnů. Počet srdečních operací se pohybuje kolem 420, dalších chirurgických výkonů je asi 100 - 200. Ambulantně je vyšetřeno ročně více než 4 000 pacientů, konziliárních vyšetření v rámci dětských oddělení Motolské nemocnice jsou stovky. Katetrizačních výkonů, z nichž asi polovina nahrazuje operační zákroky, se ročně provádí přibližně 300. Počet echokardiografických vyšetření dětských pacientů ultrazvukem dosahuje 6 000, plodů se vyšetří přes 500 ročně. Počty EKG vyšetření se pohybují okolo pěti tisíc. Holterovských monitorací včetně zátěže přes 1000, izotopových vyšetření včetně zátěžových 300 ročně, vyšetření jednotlivých plicních funkcí včetně zátěžových několik tisíc za rok.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128 michal_donath@cz.bm.com
  Dětské kardiocentrum FN Motol
  Primář Jan Škovránek
  Tel. 224 432 901
  jan.skovranek@lfmotol.cuni.cz

Soubory ke stažení:

Document Icon je_jim_25.doc