Vydáno: 17.8.1999
CME

Železný již nesmí disponovat se svým majetkem

  Praha 17. srpna 1999 – Na základě předložených listin vydal Krajský obchodní soud v Praze na návrh CME (CME Media Enterprises B.V.) předběžné opatření, které zakazuje Vladimíru Železnému nakládat se svým majetkem. Při jeho nařízení vzal soud v úvahu zejména reálnou obavu z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí mezinárodní arbitráže v Amsterdamu v souvislosti s hrubým porušením Železného smluvních závazků vůči CME. Železný se totiž zavázal, že v případě porušení smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy o prodeji 100% akcií společnosti Nova-Consulting, která držela v ČNTS podíl ve výši 5,8%, vrátí CME již vyplacenou částku ve výši USD 23,350.000 navýšenou o pětiprocentní úrok. Právě vzhledem k výši této částky soud vydal předběžné opatření č.j. Nc 1107/99.

  Podle tohoto rozhodnutí je Vladimír Železný povinen zdržet se dispozice se svými dvěma osobními účty u Živnostenské banky, jedním u Bank Austria Creditanstalt a jedním u České spořitelny. Předmětné předběžné opatření rovněž ukládá Vladimíru Železnému povinnost zdržet se zcizení nebo zatížení 784 akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Železného společnosti Dlouhá třída a.s. Totéž se týká také 99 akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč, které Železný vlastní ve společnosti Tanzberg Mikulov a.s. Právě na tyto společnosti převedl Železný své nemovitosti, k nimž ztratil dispoziční právo předchozím předběžným opatřením stejného soudu. Další omezení Železného majetkových práv se týká stavebních objektů včetně pozemkových parcel, které bývalý jednatel a generální ředitel ČNTS vlastní v katastrálním území Mikulov na Moravě.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon majetekmd.doc