Vydáno: 19.9.2012
Karlovarské minerální vody

Poslední krok k rekonstrukci pavilonu Löschner KMV podaly žádost o stavební povolení

    Praha/Kyselka 19. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes podala u místně příslušného stavebního úřadu v obci Kyselka žádost o vydání stavebního povolení na rekonstrukci pavilonu Löschner v Kyselce. Cílem zásadní rekonstrukce objektu je výstavba muzea mapujícího historii značky Mattoni v Kyselce a historii stáčení minerálních vod. K získání stavebního povolení chybí v zásadě již jen vyjádření orgánů památkové péče.

    „KMV věří, že povolení bude v rámci stavebního řízení vyhotoveno co nejdříve tak, aby nedocházelo ke zbytečným administrativním průtahům,“ uvedl Michal Donath, mediální zástupce KMV. Podle Donatha trvalo územní řízení 3 měsíce. „Stavební řízení se snad podaří vydat tak rychle, aby bylo možné stavební práce zahájit ještě před příchodem zimy,“ vyjádřil Donath naději společnosti. Firma, která bude komplexní rekonstrukcí pověřena, vzejde z výběrového řízení s tím, že musí zaručit plné respektování požadavků orgánů památkové péče.

    Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2013. Otevření muzea se plánuje ve druhém pololetí 2013.

Kontakt: