Vydáno: 16.7.1999
CME

Železného pravdu notářský zápis nepotvrdil

  Praha 16. července 1999 – Notářský zápis z 1. července 1999 potvrzuje, že Vladimír Železný opravdu formálně převedl svůj šedesátiprocentní obchodní podíl v CET 21 na akciovou společnost MEF Media, a.s. Ze zápisu z mimořádné valné hromady CET 21 jednoznačně vyplývá, že tvrzení Železného i jeho mediálních zástupců, že o převodu pouze uvažuje, byla od samého počátku nepravdivá a zavádějící. Pro převod hlasoval sám Železný prostřednictvím svého právního zástupce jako jediný z podílníků CET 21. Na oprávněnou námitku zástupce CEDC, že Vladimír Železný není právoplatným podílníkem CET 21, nevzala valná hromada zřetel.

  „Zdá se, že Železný nemluví pravdu ani tehdy, když jasně ví, že o jeho postupu bude pořízen oficiální notářský zápis,“ uvedl generální ředitel ČNTS Jan Vávra. „Myslím, že takovým postupem dal Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání jasný signál o tom, jak uvažuje nejen vůči svým partnerům a veřejnosti, ale zejména vůči ní jako státnímu regulatornímu orgánu,“ dodal. Železný - zřejmě z obavy, že by Rada mohla právem zpochybnit jeho obchodní podíl v CET 21- dosud Radu o schválení převodu nepožádal.

  V souvislosti se zavádějícími výroky Železného Vávra rovněž poukázal na skutečnost, že jen několik dní před závažným rozhodnutím Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o exkluzivitě smluvních vztahů mezi CET 21 a ČNTS Železný bagatelizuje závažné dokumenty (např. Základní struktura nového českého komerčního subjektu z 5. února 1993), na jejichž základě byla licence oběma žadatelům, tedy CEDC/CME a CET 21 vydána a kterých se v minulosti při jednání s Radou úspěšně dovolával.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon Pravda.doc