Vydáno: 17.10.2008
OVB Allfinanz

OVB Allfinanz a EFCON Consulting vystupují z AFIZu

    Praha 17. října 2008 – OVB Allfinanz, jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších finančně poradenských sítí v České republice a v Evropě, a její dceřiná společnost EFCON Consulting dnes informovaly o ukončení svého členství v Asociaci finančních zprostředkovatelů. Bezprostředním impulsem k tomuto kroku bylo bezprecedentní rozhodnutí Etického výboru asociace o pozastavení členství společnosti OVB v souvislosti s údajnými neprofesionálními doporučeními několika jejich spolupracovníků.

    „Pozastavení našeho členství přišlo jako na zavolanou,“ uvedl Pavel Uzel, předseda představena a generální ředitel OVB Allfinanz. „Přínos asociace pro naše podnikání již delší dobu neodpovídal námi každoročně vkládaným prostředkům v řádu několika milionů korun. Teď je raději investujeme do dalšího zkvalitňování přípravy našich spolupracovníků,“ vysvětlil Uzel.

    OVB Allfinanz byla v roce 2002 zakládajícím členem asociace AFIZ a pracovníci společnosti byli hnacím motorem profesionalizace a rozvoje českého finančního poradenství. OVB Allfinanz po celou dobu svého členství dbala na otevřené předávání odborných zkušeností z jiných evropských trhů a zejména na kodifikaci etických postupů v tehdy novém prudce se rozvíjejícím oboru podnikání. Rozšíření asociace vneslo zejména v posledním období do její práce řadu vztahových problémů podmíněných zvyšující se konkurencí na českém trhu. „Za těchto okolností se společnost OVB rozhodla jít svou vlastní cestou,“ uzavřel Uzel.

    Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má více než 795 tisíc klientů a spravuje více než 1,5 miliónu smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.

Kontakt: