Vydáno: 15.9.2008
Lufthansa

Lufthansa získá strategický podíl v Brussels Airlines

  65 milionů eur za 45% podíl / Převzetí zbývajících 55 % se připravuje

  Generální ředitel společnosti Lufthansa Wolfgang Mayrhuber a předseda SN Airholding Etienne Davignon podepsali smlouvu, o nákupu strategického podílu v SN Airholding SA/NV. Další plán předpokládá plnou integraci belgického přepravce do skupiny Lufthansa. Dohoda podléhá schválení regulačními orgány, dozorčí radou společnosti Lufthansa a představenstvem a akcionáři SN Airholding SA/NV.

  V první etapě slučování Lufthansa převezme za 65 milionů eur 45% podíl v SN Airholding SA/NV cestou navýšení kapitálu. Po zajištění práv na leteckou přepravu Brussels Airlines bude mít Lufthansa opci na zisk zbylých 55 % v roce 2011.

  Cena za převzetí zbývajících 55 % závisí na dalších faktorech zejména na výkonech Brussels Airlines a může dosáhnout až 250 milionů eur.

  Společně vypracovaný integrační model staví na zkušenostech z úspěšné integrace společností Lufthansa a SWISS. Předpokládá se, že Brussels Airlines budou v rámci skupiny Lufthansa působit samostatně v souladu s plánem, strategií a finančními zdroji stanovenými skupinou. Dohoda stanovuje, že sídlo a vedení Brussels Airlines zůstane v Bruselu i po využití opce na převzetí zbývajícího podílu skupinou Lufthansa. Belgická letecká společnost bude pod vlastní značkou i nadále provozovat vlastní letadla s vlastními posádkami zejména pro obsluhu belgického domácího trhu včetně zajištění návaznosti na síť mezinárodních a interkontinentálních letů. Odbavovací uzly společnosti Lufthansa ve Frankfurtu, Mnichově a Curychu doplní nabídku Brussels Airlines podle specifických požadavků a preferencí jednotlivých cestujících. Způsob integrace má zvýšit konkurenceschopnost belgické společnosti v náročném tržním prostředí, umožnit její další rozvoj, zvýšit efektivnost provozu a tím nabídnout jak cestujícím, tak zaměstnancům dlouhodobou dobrou perspektivu.

  Předseda správní rady a generální ředitel společnosti Lufthansa zdůraznil, že propojení silných stránek obou společností je nutné a smysluplné zejména s ohledem na posílení konkurenceschopnosti a zvýšení nákladové efektivnosti. „Obě slučující se společností se z hlediska poskytovaných služeb vzácně doplňují a požívají výborné pověsti nejen na svém domácím trhu. Společně budeme nabízet více destinací, optimalizované trasy, vzájemné propojení věrnostních programů včetně přístupu do salónků obou společností, prostě zatraktivníme naši nabídku. Fúze se pozitivně projeví v obchodní bilanci obou mateřských států a přinese výhody i dalším členským aeroliniím ve sdružení Star Alliance. V neposlední řadě se sloučení obou významných hráčů kladně projeví i na posílení váhy evropské letecké přepravy. Je to důležité zejména z hlediska silných a ekonomicky úspěšných evropských leteckých přepravních struktur. Jen ty totiž mohou zajistit kvalitu globálních leteckých spojů požadovaných evropskou obchodní a průmyslovou komunitou a současně poskytnout dlouhodobou jistotu pro své zaměstnance.“

  Etienne Davignon, předseda společnosti SN Airholding ocenil úspěšný výsledek jednání s vedením společnosti Lufthansa: „Naše společná budoucnost nám dává v současném konkurenčním prostředí daleko lepší šance na úspěch. Strategie společnosti Lufthansa spočívající v účelném využívání významných evropských leteckých přepravních uzlů a řady autonomně operujících renomovaných značek integrovaných pod křídla skupiny je tím nejlepším předpokladem pro stabilitu a budoucí růst Brussels Airlines.“

  Spojením s Brussels Airlines posílí společnost Lufthansa své postavení lídra na trhu mezinárodní letecké přepravy. Zvýšený podíl na atraktivním a důležitém evropském trhu s vysokým ekonomickým potenciálem a objemem přepravy ve vyšších třídách zajistí skupině vyšší konkurenceschopnost. Společnost Brussels Airlines tak získá další cestující a zvýší využití své africké sítě spojů vypravovaných z bruselského přepravního uzlu.

  Fakta o společnostech Lufthansa a Brussels Airlines

  Letecké společnosti sdružené pod značkou Lufthansa přepravily vloni 63 miliony pasažérů do 208 destinací. Na 5,8 milionu cestujících využilo služeb Brussels Airlines a jejích partnerů na linkách do 62 destinací. Sloučení rozšíří síť destinací společnosti Lufthansa o dalších 12 cílů a o 133 vzroste počet destinací belgické společnosti. Lufthansa zaměstnává celkem na 105 000 pracovníků a provozuje konsolidovaný letecký park o 513 strojích. Flotila Brussels Airlines čítá 49 letadel, počet jejích zaměstnanců osciluje kolem 3 000.

  Fakta o transakci

  1. Akvizice 45% podílu v SN Airholding SA/NV (podléhá schválení regulátora)
  2. Rozvoj společného portfolia služeb
  3. Zahájení přístupových jednání do sdružení Star Alliance
  4. Úprava a zachování leteckých práv
  5. Dokončení převzetí SN Airholding SA/NV a Brussels Airlines po zajištění leteckých práv na bázi opce k nákupu zbylých akcií po roce 2011.


  Fotografie najdete na adrese: http://media.lufthansa.com

Kontakt: