Vydáno: 4.2.2013
UPS

UPS dosáhla rekordního zisku na akcii

  Volné cash flow za loňský rok tvořilo 5,4 mld. dolarů;
  Výnos na akcii (EPS) bude v roce 2013 růst v rozmezí 6-12 %;
  Odkupy akcií budou představovat 4 mld. dolarů

  PRAHA, 4. února 2013 – UPS (NYSE: UPS) zveřejnila rekordní výsledky za poslední čtvrtletí 2012 a za uplynulý rok. Naředěný zisk na akcii po zohlednění mimořádných položek (adjusted diluted earnings per share) dosáhl 1,32 dolarů, respektive 4,53 dolarů, v čele se zásilkovou přepravou USA. Volné cash flow UPS během uplynulého roku tvořilo 5,4 miliard dolarů, a to především díky provozním výkonům a kapitálové účinnosti, na níž UPS klade důraz. Společnost odhaduje, že hurikán Sandy snížil zisk na akcii přibližně o 5 centů.

  Bezhotovostní výdaje UPS na důchodové připojištění a důchodové dávky za uplynulé čtvrtletí tvořily 3,0 mld. dolarů po zdanění, měřeno metodou tržního přeceňování mark-to-market. Ačkoli překročily očekávaný výnos, byly více než kompenzovány poklesem diskontních sazeb o 120 bazických bodů v závěru roku. V důsledku toho, na základě Všeobecně uznávaných účetních principů (GAAP), se zředěný zisk na akcii za uplynulé čtvrtletí propadl do ztráty 1,83 dolarů. Za období loňského roku dosáhl zředěný zisk na akcii 83 centů. Zaúčtování opravných položek nemělo vliv na cash flow, povinné penzijní financování nebo vyplácen důchodových dávek.

  „Zejména díky pozoruhodně slabému globálnímu obchodu představoval rok 2012 výzvu. UPS si však vedla dobře a zajistila svým zákazníkům špičkové služby,“ řekl Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. „I přes mírná očekávání týkající se makroekonomického růstu v roce 2013 a nejistotu v USA způsobenou nedostatečným vývojem ve Washingtonu zaručí obchodní model UPS konzistentní výsledky, s růstem provozního zisku ve všech segmentech.“

  UPS očekává, že celoroční zisk na akcii se bude pohybovat v rozmezí 4,80 až 5,06 dolaru, což představuje nárůst o 6 až 12 % ve srovnání s upravenými výsledky v roce 2012. Společnost také upřesnila výhled na rok 2013 související s odkupem akcií z 1,5 mld. dolarů na 4,0 mld. dolarů.


  Upravené Upravené
  Konsolidované výsledky 4Q 2012 4Q 2012 4Q 2011 4Q 2011

  Tržby 14,57 mld. $ 14,17 mld. $
  Provozní zisk (ztráta) (2,78 mld. $) 2,05 mld. $ 1,20 mld. $ 2.02 mld. $
  Provozní marže (19,1 %) 14,1 % 8,4 % 14,3 %
  Průměrný denní objem 18,8 mil. 18,3 mil.
  Upravený zisk (ztráta) na akcii (1,83 $) 1,32 $ 0,74 $ 1,28 $

  V průběhu roku UPS doručila více než 4 miliardy zásilek. Za sledované čtvrtletí doručila 18,8 milionů kusů zásilek denně, což představuje nárůst o 2,9 % oproti stejnému období předchozího roku.

  Celkové výdaje zákazníků v období vánočních svátků klesly mírně pod očekávání. Navzdory tomu UPS doručila více než 500 milionů zásilek včetně téměř 28 milionů, kdy denní objem přepravených zásilek dosáhl maxima, což v obou případech představuje nový rekord.


  Hotovostní pozice

  Za uplynulý rok končící 31. prosincem UPS vytvořila volné cash flow ve výši 5,4 mld. dolarů po investičních výdajích dosahujících 2,2 mld dolarů. UPS odkoupila 21,8 milionů akcí za přibližně 1,6 mld. dolarů a vyplatila dividendy v celkové výši 2,1 miliardy dolar, což představuje navýšení o 9,6% na akcii.

  Upravený Upravený
  Zásilková přeprava USA 4Q 2012 4Q 2012 4Q 2011 4Q 2011

  Tržby 8,93 mld. $ 8,67 mld. $
  Provozní zisk (ztráta) (1,80 mld. $) 1,38 mld. $ 0,84 mld. $ 1,32 mld. $
  Provozní marže (20,1 %) 15,4 % 9,7 % 15,2 %
  Průměrný objem 16,2 mil. 15,7 mil.
  denní přepravy

  Díky důvěře on-line prodejců, kteří spoléhají na to, že UPS obslouží jejich zákazníky, narostl denní objem přepravených zásilek o 3,0 %, v čele s nárůstem letecké služby UPS Next Day Air® o 7,7 %, zatímco pozemní přeprava zaznamenala navýšení o 3,0 %.

  Upravený provozní zisk vzrostl o 58 mil. dolarů, respektive o 4,4 %, a provozní marže zaznamenala nárůst o 15,4 %, a to navzdory následkům hurikánu Sandy. Příjmy vzrostly o 3,0 % a tržby na přepravenou zásilku o 1,7 %, a to díky zlepšení základních sazeb v pozemní i letecké přepravě.

  V důsledku tržního přeúčtování mark-to-market u důchodových programů segment vykázal provozní ztrátu 1,8 mld. dolarů, na základě US GAAP.

  Trh B2C během vánoční sezóny využil výhody ojedinělé zkušenosti zákazníků se službou UPS My Choice. Díky oblibě této služby vzrostl počet jejích předplatitelů na téměř 2,5 milionů. Tato inovativní služba snižuje počet zmeškaných doručení zásilky zákazníkům a snižuje provozní náklady UPS.

  Upravený Upravený
  Mezinárodní přeprava 4Q 2012 4Q 2012 4Q 2011 4Q 2011

  Tržby 3,20 mld. $ 3,15 mld. $
  Provozní zisk (ztráta) (442 mil. $) 499 mil. $ 334 mil. $ 505 mil. $
  Provozní marže (13,8 %) 15,6 % 10,6 % 16,0 %
  Průměrný objem 2,7 mil. 2,6 mil.
  denní přepravy

  Silná poptávka po službách UPS v Asii a Evropě vedla k 5,5% nárůstu průměrného denního objemu exportu a navýšení příjmů na 3,2 mld. dolarů.

  Upravený provozní zisk dosáhl výše 499 mil. dolarů, což představuje mírný pokles. Změny zákaznické a sortimentní skladby ovlivnily 3,5% pokles vývozních výnosů na měnově neutrální bázi. Upravená provozní marže 15,6 % zůstává v čele odvětví.

  V důsledku tržního přeúčtování penzijních programů (mark-to-market) segment vykázal provozní ztrátu 442 mil. dolarů, na základě US GAAP.

  Začátkem tohoto měsíce UPS představila novou expresní leteckou dopravní službu UPS Worldwide Express Freight™, která je určena k přepravě urgentních těžkotonážních mezinárodních zásilek s vysokou hodnotou, které jsou citlivé na dobu přepravy. Tato nová služba představuje rozšíření portfolia expresních zásilek UPS Worldwide Express a nabízí zákazníkům snadné propojení expresní zásilky a expresní nákladní přepravy.

  Dodavatelské řetězce Upravený Upravený
  A UPS Freight 4Q 2012 4Q 2012 4Q 2011 4Q 2011

  Tržby 2,44 mld. $ 2,34 mld. $
  Provozní zisk (ztráta) (541 mil. $) 172 mil. $ 22 mil. $ 199 mil. $
  Provozní marže (22,2 %) 7,1 % 0,9 % 8,5 %

  Příjmy v segmentu Dodavatelské řetězce a Freight vzrostly o 94 mil. dolarů, respektive o 4,0 %, ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2011. Upravený provozní zisk dosáhl výše 172 milionů dolar.

  V důsledku tržního přeúčtování penzijních programů (mark-to-market) segment vykázal provozní ztrátu 541 mil. dolarů, na základě US GAAP.

  Jednotka Freight Forwarding UPS zaznamenala zlepšení příjmů u nárůstu těžkotonážních zásilek v mezinárodní letecké nákladní dopravě. Provozní marže byla negativně ovlivněna zvýšením nakoupených přepravních sazeb u nákladních zásilek směřujících ven z Asie v období dramatického nárůstu poptávky na trhu.

  Obchodní jednotka Distribuce zaznamenala 10% nárůst tržeb ve snaze UPS uspokojovat potřeby zákazníků prostřednictvím optimalizace řízení dodavatelských řetězců a služeb s přidanou hodnotou. Přestože provozní marže zůstala i nadále pevná, snížila se v důsledku investic do technologií a nových zařízení na podporu zdravotnictví a high-tech průmyslu.

  Příjmy u segmentu UPS Freight se zvýšily o 6,2 % s nárůstem celkového přepraveného nákladu LTL (Less-Than-Truckload) o 4,9 % a příjmů LTL z přepravených nákladů na metrický cent hmotnosti o 1,5%.

  Během uplynulého čtvrtletí UPS představila technologickou platformu UPS Order Watch zaměřenou na zaoceánskou a leteckou nákladní přepravu. Službu UPS Supplier Management tak vylepšila možností využití klaudové aplikace, která umožňuje zákazníkům efektivněji spravovat své mezinárodní dodavatelské řetězce pro příchozí zásilky.


  Výhled

  UPS vytvořila vůbec nejlepší upravený zisk na akcii se silným cash flow, a to navzdory nad očekávání slabším globálním ekonomickým podmínkám v roce 2012,“ řekl Kurt Kuehn, finanční ředitel UPS. „Očekává se, že ekonomický růst v roce 2013 bude nižší než dlouhodobé trendy. Přes 350 milionů dolarů jako protiklad k nepříznivým směnným srovnání a zvýšeným penzijním výdajům, UPS očekává navýšení celoročního zředěného zisku na akcii v rozmezí 6 až 12 % v porovnání s upravenými výsledky v roce 2012.

  „Volný peněžní tok zůstává charakteristickým znakem UPS. Vytváří příležitost pro významné rozdělení akcionářům,“ doplnil Kuehn. „Na základě naší silné finanční pozice UPS zvýšila odhad očekávaných odkupů akcií pro rok 2013 z 1,5 mld. dolarů na 4,0 mld. dolarů.“

  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je www.ups.com, korporátní blog naleznete na www.blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: