Vydáno: 21.8.2012
Karlovarské minerální vody

KMV získaly očekávaný souhlas, ale Novotný zase překvapil

  Praha 21. srpna 2012 – V minulých dnech společnost Karlovarské minerální vody (KMV) obdržela dlouho očekávané souhlasné stanovisko Národního památkového ústavu v Lokti a oddělení památkové péče karlovarského magistrátu potřebné pro vydání územního rozhodnutí k zahájení oprav objektu Löschner ve vlastnictví KMV.

  „Po dlouhé době je to první dobrá zpráva,“ uvedl Michal Donath, mediální zástupce KMV. „Teď už zbývá počkat jen na územní rozhodnutí a opravy prvního objektu mohou začít. Celkem je na opravy objektů ve vlastnictví KMV vyčleněno 60 milionů korun.

  Společnost KMV se pozastavila nad dnešním sdělením hejtmana Josefa Novotného, který bez jakékoholiv předchozího upozornění, bez jakékoliv komunikace či jednání sdělil veřejnosti svou výzvu k bezúplatnému předání objektů v Kyselce. Ty by pak prý opět bezúplatně převedl na asociaci ASORKD, která údajně může zajistit prostředky na jejich opravu od Čechů žijících v zahraničí a z všelidové finanční sbírky. Jedná se pravděpodobně o zkratovou reakci na výpady politických konkurentů před regionálními volbami s cílem zlepšit vlastní mediální obraz.

  Výzva hejtmana k darování památkově chráněných objektů kraji s tím, že následně budou darovány ASORKD, nedává smysl. Proč by darování nemělo proběhnout přímo? Jaký smysl má kraj jako mezičlánek? Výzva je o to podivnější, že hejtman je velmi dobře informován o rekonstrukčních plánech KMV. Pokud nebudou státní orgány schválení dokumentace zbytečně prodlužovat, budou stavební práce zahájeny nejdéle za měsíc.

  V minulosti byla ASORKD v souvislosti se stejnou žádostí o darování objektů ze strany KMV opakovaně vyzývána k předložení alespoň nějakých záměrů, projektů, záruk financování a dalších garancí prokazujících schopnost ASORKD v Kyselce účinně pomáhat. Předloženy však byly jen vágní a naivní návrhy bez jakéhokoliv konkrétního či seriózního údaje. Ostatně i hejtman Novotný je právě díky této absenci jakýchkoli použitelných informací a záměrů ze strany ASORKD k jejich činnosti skeptický, ale přesto dnes by bezúplatně získané objekty na asociaci převedl.

  KMV nemají žádnou potřebu bezúplatně převádět jakékoliv své nemovitosti na kohokoliv. I hejtman Novotný bezpochyby ví, že KMV nyní finalizují stavební povolení pro objekt Löschner a objekt Stallburg. V příštím týdnu bude probíhat jednání s památkáři na objektu Praha a ohledně objektů bývalých kanceláří je připravováno řešení, které bude odpovídat představám památkové péče projednaným na společném vícestranném jednání v březnu 2012 v Kyselce – Radošově za účasti zástupců ministerstva kultury, Magistrátu města Karlovy Vary, NPÚ v Lokti i obce Kyselka.

Kontakt: