Vydáno: 6.10.2009
EKOLAMP

Kam až jsou domácnosti ochotny zajít s nefunkční zářivkou?

    Praha 6. října 2009 – V českých domácnostech za poslední tři roky výrazně vzrostla obliba úsporných zářivek. Zatímco v roce 2006 je používalo 38 % domácností, v letošním roce je to již 60 %. S narůstajícím množstvím těchto světelných zdrojů je úzce spojena i otázka jejich budoucího zpětného odběru a recyklace, protože tato zařízení obsahují malé množství rtuti. V současnosti stále 39 % nefunkčních zářivek z domácností skončí v komunálním odpadu. Ke zlepšení tohoto stavu by měl výrazně přispět i nový typ sběrné nádoby, který dnes společnost EKOLAMP představila veřejnosti.

    „Na základě výsledků letošního výzkumu chování spotřebitelů při zacházení s nefunkčním osvětlením jsme vyvinuli nový typ menší sběrné nádoby, která se velmi dobře hodí do interiérů místních úřadů, obchodů s elektrospotřebiči a supermarketů,“ vysvětluje Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP. Ze šetření, které na vzorku 1 211 domácností provedla společnost Markent vyplývá, že právě tato místa se jeví jako nejvhodnější pro zpětný odběr zářivek a dalších světelných zdrojů. Tři čtvrtiny respondentů prohlásily, že pro ně není akceptovatelné jít s nefunkční zářivkou do sběrného dvora. „Naším cílem je přiblížit sběrná místa lidem tak, abychom mohli i nadále zvyšovat míru sběru. Samotné informační kampaně nestačí, je třeba vyjít vstříc potřebám domácností,“ říká Hanousek v reakci na skutečnost, že ze poslední tři roky se díky vzdělávání veřejnosti množství nefunkčních úporek v komunálním odpadu snížilo o více než polovinu.

    EKOLAMP chce do konce letošního roku umístit tři stovky nových kontejnerů. Zdá se, že tohoto cíle bude brzy dosaženo. Již nyní mají různé obchodní organizace, státní úřady a školy zájem o dvě třetiny z nich. V příštích letech se očekává, že vznikne několik tisíc nových sběrných míst.

Kontakt: