Vydáno: 14.11.2001
CME

Další transakce CET 21 zneplatněna

  Praha 14. listopadu 2001 – Vrchní soud v Praze dnes s definitivní platností zamítl pokus společnosti CET 21 zbavit se povinnosti plnit některé závazky vůči CME/ČNTS plynoucí ze společenské smlouvy ČNTS. Jedná se zejména o závazek nekonkurovat společnosti ČNTS a nesvěřit nic, co by souviselo s licencí, jinému subjektu.

  Společnost CET 21 se totiž smlouvou o převodu obchodního podílu z června 1999 pokusila převést svůj jednoprocentní obchodní podíl v ČNTS na společnost Produkce. O neplatnosti takového převodu obchodního podílu rozhodl na návrh ČNTS Krajský obchodní soud v Praze již v září 2000. Pokud jde o vztahy mezi CET 21 a CME/ČNTS plynoucí ze společenské smlouvy ČNTS, jde o klíčové rozhodnutí s významnými dopady na vypořádání vzájemných pohledávek mezi CET 21 a CME/ČNTS.

  Vrchní soud svým dnešním usnesením v odvolacím řízení vyvolaném společnostmi CET 21 a Produkce potvrdil názor prvoinstančního soudu. I přesto, že společnosti CET 21 a Produkce požádaly Vrchní soud v Praze o připuštění možnosti dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, soud tento návrh odmítl. CET 21 tedy musí i nadále plnit důsledně své závazky vůči CME/ČNTS.  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon transakceneplati_cz.doc