Vydáno: 19.10.2010
Pražský literární dům

„Wer zeugt für die Zeugen?“ Mezinárodní konference o pražském německém spisovateli H. G. Adlerovi

  Sté výročí narození H. G. Adlera je příležitostí, při níž se sluší poukázat na dílo tohoto význačného autora, který není ani v Německu, ani v Čechách známý tak, jak by si zasluhoval. Nejdůležitější představitel generace pražských německy píšících spisovatelů přicházející po Franzi Kafkovi a Maxu Brodovi je zároveň nejdůležitějším autorem německého jazyka, který jako jeden z přeživších (vedle Edgara Hilsenratha) psal o holokaustu nejen odborné publikace, ale i romány.
  Jak je potom možné, že němečtí literární vědci jeho díla téměř neberou v potaz? Co je příčinou toho, že není zmiňován ani v souborných dílech zabývajících se německou poválečnou literaturou a holokaustem v německy psané literatuře?

  Mezinárodní konference pořádaná 20.–21. října 2010 Pražským literárním domem autorů německého jazyka a pražským Goethe-Institutem se zaměří nejen na tyto otázky, které se týkají osobnosti a díla H. G. Adlera. Vedle uznávaných literárních vědců z České republiky i ze zahraničí se konference zúčastní také germanista Jeremy Adler – syn H. G. Adlera. Hlavním organizátorem je prof. dr. Hans Dieter Zimmermann působící na Ústavu literární vědy Technické univerzity v Berlíně. Konferenci podpořila berlínská nadace „Erinnerung – Verantwortung – Zukunft“.

  H. G. Adler se narodil 2. července 1910 v Praze. Na německé univerzitě studoval hudbu, umění, literární vědu, ale také filozofii a psychologii. Roku 1942 byl pro svůj židovský původ deportován do Terezína
  a později přeložen do jiných koncentračních táborů. Roku 1945 byl osvobozen, přežil jako jediný člen rodiny. Vrátil se do Prahy, avšak roku 1947 emigroval do Londýna, kde prožil zbytek svého života. Krátce po příchodu do Londýna, roku 1948, napsal svůj první román „Panorama“, v němž líčí, co prožil. Bránil se však autobiografické interpretaci románu. Trvalo celých dvacet let, než byl román „Panorama“ vydán (česky vyšel v roce 2003 pod stejnojmenným názvem Panoráma). Problémy s hledáním nakladatele však autora provázely i nadále, jak dokládají jeho další dva romány: „Eine Reise“ (napsán na přelomu let 1950 a 1951, vydán o 11 let později) a „Die unsichtbare Wand“ (napsán 1954, vydán posmrtně roku 1989, česky 2008 jako Neviditelná stěna). Adler byl spíše vnímán jako autor odborných publikací, ačkoli o jeho dílech, jako je trilogie „Theresienstadt 1941 bis 1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft“ (1955, česky 2008 jako Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství) nebo „Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland“ (1974), jsou dodnes vedeny kontroverzní diskuse.

  Středa 20. 10. 2010 v 19 hod.
  Zahájení konference, recepce.
  Hosté: Eva Pátková, Praha: Moje krátká korespondence s H. G. Adlerem.
  Místo konání: Pražský literární dům, Ječná 11, Praha 2

  Čtvrtek 21. 10. 2010
  9:00 – 18:30: Konference
  19:00 Diskuse: „Nehledám domov.“ H. G. Adler z dnešního pohledu.
  Místo konání: Goethe-Institut v Praze, Masarykovo nábř. 32, 110 00 Praha 1

  Konference se koná v německém jazyce. Diskuse bude simultánně tlumočena do němčiny a do češtiny.
  Bližší informace: www.prager-literaturhaus.com

  Kontaktní osoba:
  Lucie Černohousová, tel.: +420 774 233 531, e-mail: manager@prager-literaturhaus.com

Kontakt: