Vydáno: 12.7.2006
Lufthansa

Strmý nárůst počtu cestujících a objemu přepraveného nákladu

  Od ledna do června roku 2006 přepravila společnost Lufthansa celkem 25,5 milionů pasažérů, což představuje 3,3% nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Jedná se o největší počet pasažérů přepravených za prvních šest měsíců v roce za celou existenci společnosti Lufthansa. V uvedeném období zvýšila společnost Lufthansa přepravní kapacitu o 1,5 procenta. Vytížení letadel v osobní dopravě dosáhlo 74 procenta.

  Ve stejném období zvýšila společnost Lufthansa Cargo objem přepraveného nákladu a pošty o 0,7 % na 853 000 tun. I přes mírný pokles disponibilní nákladní přepravní kapacity vzrostl odbyt o 2 %. Současně došlo ke zvýšení faktoru vytížení nákladové kapacity o 2,4 % na 67,2 %.

  Celkové využití osobních i nákladních přepravních kapacit se v prvním pololetí meziročně zvýšilo o 0,8 % na výsledných 71,1 %.

  Lufthansa Group leden-červen 2006 leden-červen
  2005 meziroční změna v procentech
  Počet cestujících (v tisících) 25 468 24 664 +3,3
  Disponibilní osobokilometry (v mil.) 71 256 70 181 +1,5
  Výnos z osobní přepravy (v mil.) 52 701 52 226 +0,9
  Vytížení sedačkové kapacity v % 74,0 74,4 -0,4 proc. bodů
  Náklad/pošta (v tisících tun) 853 847 +0,7
  Vytížení nákladové kapacity v % 67,2 64,8 +2,4 proc. bodů
  Disponibilní tunokilometry (v mil.) 12 961 12 940 +0,2
  Celkový tunokilometrový výnos (v mil.) 9 218 9 095 +1,4
  Celkové vytížení kapacity (osobní i nákladní doprava) v % 71,1 70,3 +0,8 procentních bodů
  Počet letů 326 715 322 343 +1,4

  Finanční výsledky za prvních šest měsíců roku 2006 zveřejní Lufthansa Group 27. července. Ke stažení budou na internetové stránce www.lufthansa-financials.com.

Kontakt: