Vydáno: 7.8.2015
UPS

Informace pro média k předání šeků Nadace UPS


  o.p.s. Slezská humanita, 4. srpna 2015

  UPS postaví relaxační centrum pro seniory

  Šek Nadace UPS na částku 619.825 korun předal country manager společnosti UPS Czech Republic Marcin Krzak (zcela vlevo) ředitelce obecně prospěšné společnosti Slezská humanita Gertrudě Remešové (třetí zleva). Finanční dar bude využit na výstavbu a vybavení nového relaxačního koutku pro seniory a realizaci zimní zahrady v Domově pro seniory v Orlové-Lazech. Humanitární společenství Slezská humanita působí v oblasti sociálně zdravotní v Moravskoslezském kraji. Provozuje domovy pro seniory, poskytuje komplexní zdravotnickou péči a sociální služby a organizuje poradenské programy pro rodiny a seniory. Humanitární organizaci Slezská humanita podporují zaměstnanci zasilatelské a přepravní společnosti UPS Czech Republic také v rámci firemních dobrovolnických aktivit od roku 2009.

  (na fotografii „Orlova Lazy-predani seku.jpg“ zleva: Marcin Krzak –Country Manager (UPS), Lukáš Pustějovský –Logistic Operation Manager (UPS), Mgr. Gertruda Remešová – Ředitelka Domova pro seniory, Michaela Nečasová –Assistant to Country Manager (UPS), Mgr. Hana Pierzchalová – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Šárka Bernhauerová – Assistant to Operating Manager (UPS), Simona Témová – Vedoucí zdravotnické a sociální služby v Domově pro seniory, Jaroslav Tekelík – vedoucí střediska technického provozu SLEZSKÉ HUMANITY, o. p. s.)

  Dětský domov Dubá-Deštná, 6. srpna 2015

  UPS vybaví koutek dětem

  Šek Nadace UPS na částku 123.965 korun předal country manager společnosti UPS Czech Republic Marcin Krzak (první zprava) ředitelce Dětského domova Dubá-Deštná Zdeňce Slavíkové (první zleva). Finanční dar bude využitý na nákup nábytku, hraček, ložního prádla a dalšího vybavení dětského koutku v areálu pro nejmenší děti do tří let. Stálou péči dětský domov poskytuje celkem 40 dětem a dospívajícím do osmnácti let rozděleným do pěti rodinných skupin, přičemž důraz je kladen na zachování sourozeneckých vztahů. Dětský domov Dubá-Deštná podporují zaměstnanci zasilatelské a přepravní společnosti UPS Czech Republic od roku 2008 také v rámci firemních dobrovolnických aktivit.

  Na fotografii („Duba-Destna Predani seku 1.jpg“) zleva: ředitelka dětského domova Mgr. Zdena Slavíková, Michaela Nečasová, asistentka ředitele UPS a Marcin Krzak, ředitel společnosti UPS.Kontakt: