Vydáno: 30.1.2013
Karlovarské minerální vody

ASORKD už jen nelže a neuráží, navíc neoprávněně podniká

    Praha 30. ledna 2013 – Živnostenský odbor Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 1 na dotaz společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) sdělil, že Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) svými aktivitami porušuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dopouští se tak správního deliktu.

    „Kontrolou byl zjištěn správní delikt podle ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona, kterého se kontrolovaná osoba dopustila tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti volné, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Správní delikt bude kontrolní orgán řešit s kontrolovanou osobou ve správním řízení,“ uvádí se ve vyjádření živnostenského odboru ÚMČ Praha 1 k dotazu KMV. Za podnikání bez oprávnění hrozí ve správním řízení pokuta ve výši až 500 tisíc korun.

    Současně vzniklo rovněž silné podezření, že finanční sbírka ASORKD je rovněž pořádána v rozporu s právními i finančními předpisy jako neohlášená veřejná sbírka. Vyplývá to z přehledu na internetových stránkách ministerstva vnitra http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/, kde jsou všechny řádně ohlášené veřejné sbírky evidovány. O sbírce ASORKD tam nelze dohledat nic.

    „Je s podivem, že hlasití ochránci památek a dohlížitelé na dodržování zákonů na ně sami účelově nedbají,“ uvedl Martin Hanzl, právník KMV. „Je to klasický případ zloděje volajícího chyťte zloděje,“ uzavřel Hanzl.

Kontakt: