Vydáno: 8.12.2005
Projekt Žákovský slang

Jak mluví školáci?

  Praha 8. prosince 2005 – Právě zahájený první internetový průzkum zaměřený na mluvu dnešních školáků má pomoci zmapovat stále častější používání nekonvenčních a expresivních výrazových prostředků mezi českou mládeží. K projektu „Žákovský slang“ bylo přizváno na čtyři tisíce škol v celé České republice. Jednoduchý elektronický dotazník budou žáci druhého stupně základních a studenti prvních dvou ročníků středních škol vyplňovat po internetu v počítačových učebnách. Projekt realizuje Veselá kráva, značka tavených sýrů, ve spolupráci s výzkumnou agenturou Factum Invenio a Ústavem pro jazyk český AV ČR v roli odborného garanta. Během prvních tří dnů se do průzkumu zaregistrovalo 214 škol a dotazník vyplnilo více než dva tisíce žáků. Sběr dat po internetu probíhá od 5. až do 23. prosince.

  „Jde o zajímavou příležitost zjistit, jak se dnes děti vyjadřují,“ řekl Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR. „O tom, že se neformální mluva školáků liší od běžně mluveného jazyka, nikdo nepochybuje. Nás zajímají především inovace studentského slangu a jeho bohatá uzemní rozrůzněnost, kterou může právě takto široce koncipovaný výzkum dobře postihnout,“ doplnil.

  Netradiční forma internetového dotazování umožňuje i praktické využití průzkumu při výuce. Podle Christine Louppe zastupující značku Veselá kráva si žáci mohou vyplněním dotazníku pod vedením pedagoga vyzkoušet účast v rozsáhlém celorepublikovém internetovém dotazovacím projektu. Průzkum zároveň poskytne podklad pro dlouhodobé sledování vývoje moderní češtiny.

  Závěrečná zpráva z průzkumu bude k dispozici koncem ledna 2006. Další informace naleznete na stránkách projektu www.zakovskyslang.cz.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Zuzana Migdalová
  GSM: +420 602 389 164
  E-mail: zuzana_migdalova@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon nekonvencni_mluva.doc