Vydáno: 24.9.2012
Karlovarské minerální vody

Oprava objektu hotelu Praha může začít 1. října

  Praha/Kyselka 24. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes předala Magistrátu města Karlovy Vary (MMKV) projektovou dokumentaci a žádosti k vydání závazného stanoviska k zabezpečovacím pracem na objektu hotelu Praha v obci Kyselka – Radošov. Dokumentace byla zpracována v souladu s rozhodnutím MMKV a Národního památkového ústavu (NPÚ) v Lokti na základě závěrů z ústního jednání 27. 8. 2012 přímo na místě. Od rozhodnutí orgánů památkové péče do dne předání uplynulo pouhých 19 pracovních dnů.

  Tato dokumentace, která byla připravena v nejkratším možném termínu, plně respektuje avizované požadavky na zvýšení zabezpečení objektu hotelu Praha. Při zpracování dokumentace dodržela společnost KMV veškerá stanovená opatření i závazné termíny vycházející z pokynů orgánů památkové péče. KMV nyní očekávají závazné stanovisko k předložené dokumentaci, které je nutnou podmínkou pro zahájení prací.

  „Věříme, že zejména NPÚ v Lokti dodrží svůj příslib a že se k předložené dokumentaci vyjádří v co nejkratší lhůtě,“ uvedl Michal Donath, mediální zástupce KMV. „Pak by totiž mohly být zabezpečovací práce zahájeny ještě před příchodem zimy,“ dodal.

  KMV předpokládají zahájení prací k 1. 10. 2012. Na tento termín je již smluvně zajištěna odborná stavební firma zabývající se obnovou nemovitých kulturních památek.

  Karlovarské minerální vody jsou pouze menšinovým vlastníkem některých památkově chráněných objektů v obci Kyselka. Areál bývalých lázní v Kyselce jim nikdy nepatřil a nepatří. Za jeho stávající stav nenesou žádnou odpovědnost. I přesto KMV opakovaně deklarovaly svou připravenost přispět na rekonstrukci některých objektů významnou částkou za předpokladu existence důvěryhodného projektu.

  Objekty ve svém vlastnictví společnost KMV rekonstruuje v souladu s požadavky a podmínkami orgánů památkové péče. V objektu Löschner vznikne muzeum, v objektu Stallburg sedm nových bytových jednotek. Objekt bývalého hotelu Praha v Radošově bude zajištěn dle podmínek sjednaných s NPÚ Loket a Magistrátu města Karlovy Vary, odd. památkové péče. Objekty bývalých kanceláří, které jsou v dobrém stavu, budou i nadále udržovány v souladu se zákonem. Na pořadu dne jsou i úvahy o jejich propojení se stávajícím výrobním závodem. Další informace na: www.faktaokyselce.cz.

Kontakt: