Vydáno: 6.2.2018
UPS

Finanční výsledky UPS za 4Q 2017

  UPS HLÁSÍ ZA ROK 2017 ZRYCHLENÍ RŮSTU
  Výhled na rok 2018 je pozitivní

  • Nárůst příjmů ve 4. kvartále překročil 11 %, za celý rok 2017 dosáhl 8 %
  • Zisk na akcii ve 4. kvartále 2017 dosáhl 1,27 USD, upravený 1,67 USD
  • Objem mezinárodní exportní přepravy vzrostl ve 4. kvartále 2017 o 16 %, celoročně o 15 %
  • Zisk divize dodavatelských řetězců a nákladní přepravy narostl díky zvýšení úrovně příjmů o 21 %
  • Příjmy u zásilkové přepravy USA vzrostly o 8,4 % díky silnější poptávce a větším výnosům
  • Zisk na akcii za rok 2017 byl ve výši 5,61 USD, upravený zisk na akcii 6,01 USD
  • UPS v roce 2018 posílí investice do růstových programů
  • Firma očekává celoroční upravený zisk na akcii v rozmezí od 7,03 USD do 7,37 USD

  ATLANTA, 1. února 2018 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila výši příjmů za 4. kvartál 2017. „Za rok 2017 jsme dosáhli cílené výše zisku na akcii díky výjimečně silné úrovni příjmů a růstu výnosů z investic, spolu s příznivými efekty investic do sítě a úprav portfolia,“ uvedl David Abney, výkonný ředitel UPS. „V roce 2017 jsme učinili významný pokrok v investicích do kapacity sítě. Naše tempo, úpravy strategie a ekonomické vlivy úpravy daňových zákonů TCJA (Tax Cuts and Jobs Act) jsou pro UPS předpokladem dalšího růstu v roce 2018 i dále do budoucna. Očekáváme, že tak budeme moci uvolnit významné zdroje pro zrychlení investic do sítě, a vytvořit tak pro naše zaměstnance nové pracovní příležitosti.“

  Konsolidované výsledky
  4Q 2017
  Upravené
  4Q 2017
  4Q 2016
  Upravené
  4Q 2016
  Příjmy
  18 829 mil. USD
  16 931 mil. USD
  Provozní zisk (ztráta)
  1 494 mil. USD
  2 294 mil. USD
  (428) mil. USD
  2 223 mil. USD
  Upravený zisk (ztráta) na akcii
  1,27 USD
  1,67 USD
  (0,27) USD
  1,63 USD

  Výsledky za 4. kvartál 2017 podle všeobecně uznávaných účetních zásad (GAAP) zahrnují navýšení zisku na akcii 0,30 USD, které lze připsat TCJA. Výsledky navíc zahrnují tržně oceněné nepeněžní penzijní závazky ve výši 800 mil USD před zdaněním, které představují po zdanění závazek 0,70 USD na akcii. V předchozím roce firma oznámila tržně oceněné nepeněžní penzijní závazky po zdanění ve výši 1,90 USD na akcii.

  Za celý 4. kvartál 2017:
  • Příjmy vzrostly o 11,2 %, na měnově neutrální bázi o 10,9 %.
  • Zředěný zisk na akcii ve 4. kvartálu 2017 dosáhl 1,27 %, upravený zředěný zisk na akcii 1,67 USD.
  • V poledním kvartálu UPS přepravila 1,5 miliardy zásilek, což představuje navýšení o 5,7 % oproti předchozímu roku.
  • Během předvánoční špičky bylo přepraveno rekordních 762 milionů zásilek a byl tak překročen jak loňský, tak plánovaný objem.

  * Informace o finančních výsledcích zpracovaných bez ohledu na GAAP je přiložena.

  Přeprava na domácím trhu USA

  Segment přepravy na domácím trhu USA plně využívá strukturálních změn v přímém obchodování. Růst poptávky po službách pozemní přepravy (UPS Ground) ve 4. kvartálu ovlivnil růst objemu přepravy o 5,7 % a příjmů o 9,3 %. Prémiová služba leteckého doručení do druhého dne (Next Day Air) pokračovala v silném růstu o 4,9 % díky vyššímu zájmu zákazníků o rychlejší možnosti přepravy. Finanční výsledky byly nicméně zhoršeny dodatečnými provozními náklady kvůli prudkému navýšení objemu přepravy během předvánoční sezóny (po Díkůvzdání), jakož i krátkodobými náklady v souvislosti s přechodem projektů zaměřených na zvýšení přepravní kapacity online.
  4Q 2017
  Upravené
  4Q 2017
  4Q 2016
  Upravené
  4Q 2016
  Příjmy
  11 835 mil. USD
  10 913 mil. USD
  Provozní zisk (ztráta)
  627 mil. USD
  1 264 mil. USD
  (570) mil. USD
  1 338 mil. USD

  Přeprava na domácím trhu USA ve 4. kvartálu 2017:
  • Příjmy se oproti 4. kvartálu 2016 zvýšily o 922 mil. USD, tedy o 8,4 %, především díky službě Deferred Air a pozemní přepravě.
  • Příjem na zásilku se zvýšil o 2,9 %, přičemž zvýšení základních sazeb a palivové příplatky vyrovnaly nepříznivé vlivy změn nabídky a poptávky.
  • Objem přepravy během předvánoční sezóny převýšil kapacitu sítě, čímž vznikly dodatečné provozní náklady ve výši 125 mil USD.
  • Sobotní provoz nabídl v průběhu kvartálu dodatečné navýšení kapacity a flexibility.
  • Provozní zisk zahrnuje dodatečné náklady na investice do nových technologií, služby zákazníků a automatické navýšení kapacity ve výši zhruba 60 mil USD.
  • Upravený provozní zisk nezahrnuje tržně oceněné penzijní závazky.

  Mezinárodní přeprava

  „Náš mezinárodní segment generoval během posledních čtyř po sobě jdoucích kvartálů dvojciferný růst vývozu,“ uvedl Abney. „Tento výkon spolu se strategií zaměřenou na růst a s investicemi realizovanými v posledních 3,5 letech přinesly výsledky, které překonaly očekávání.“

  4Q 2017
  Upravené
  4Q 2017
  4Q 2016
  Upravené
  4Q 2016
  Příjmy
  3 753 mil. USD
  3 335 mil. USD
  Provozní zisk
  725 mil. USD
  760 mil. USD
  281 mil. USD
  706 mil. USD

  Mezinárodní přeprava ve 4. kvartálu 2017:
  • Segment zaznamenal nárůst tržeb o 13 % způsobený prémiovými službami.
  • Růst denní přepravy exportních zásilek prudce vzrostl o 16 %. K expanzi přispěly všechny regiony na celém světě.
  • Provozní zisk za uplynulý kvartál dosáhl výše 725 mil. USD; upravený provozní zisk v tomto období vzrostl o 7,6 % na 760 mil. USD, což bylo způsobeno mimořádným zrychlením růstu spolu s růstem výnosů.
  • Upravený provozní zisk nezahrnuje tržně oceněné penzijní závazky.
  • Provozní zisk na měnově neutrální bázi narostl o 19 % na upraveném základě.

  *) Informace o sladění měnově neutrálních příjmů a provozního zisku, které nepodléhají standardům GAAP, je přiložena.

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Segment dodavatelských řetězců a nákladní přepravy vykázal rekordní výsledky za období celého uplynulého roku i posledního čtvrtletí s dvojciferným růstem příjmů a upraveným provozním ziskem. Příznivější tržní podmínky spolu se zlepšením kvality příjmů a programy na strukturální snížení nákladů vedly ke zvláště dobrým výsledkům.

  4Q 2017
  Upravené
  4Q 2017
  4Q 2016
  Upravené
  4Q 2016
  Příjmy
  3 241 mil. USD
  2 683 mil. USD
  Provozní zisk (ztráta)
  142 mil. USD
  270 mil. USD
  (139) mil. USD
  179 mil. USD

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava ve 4. kvartálu 2017:
  • Výnosy vzrostly o 21 % v porovnání s posledním čtvrtletím roku 2016, což bylo důsledkem výraznější orientace na klíčové zákazníky, posílení iniciativ zaměřených na řízení příjmů a příznivějších tržních podmínek.
  • Zvýšení tonáže v segmentech Freight Forwarding, UPS Freight a Coyote Logistics přispěly ke zlepšení mimořádně příznivých výsledků.
  • Provozní zisk za 4. kvartál 2017 dosáhl výše 142 mil. USD; upravený provozní zisk byl 270 mil. USD.
  • Upravený provozní zisk nezahrnuje tržně oceněné penzijní závazky.

  Konsolidované výsledky za rok 2017

  • Celkové tržby vzrostly o 8,2 % na 65,9 mld. USD díky nárůstu přepravy a navýšení výnosů.
  • Zředěný zisk na akcii za rok 2017 dosáhl výše 5,61 USD; upravený zředěný zisk na akcii byl 6,01 USD.
  • Upravený zředěný zisk na akcii nezahrnuje vliv tržního přecenění penzijních závazků ani zvýhodnění u daně z příjmů podle daňových zákonů TCJA.
  • Kapitálové výdaje firmy dosáhly v průběhu roku 5,2 mld. USD.
  • Firma vyplatila dividendy ve výši 2,9 mld. USD, což je o 6,4 % na akcii více než v předchozím roce.
  • UPS odkoupila 16,1 mil. akcií za přibližně 1,8 mld. USD.

  Výhled

  UPS poskytuje výhled na upravené bázi (neodpovídající účetním zásadám GAAP), není totiž možné předpovědět či odhadnout vliv budoucího tržního nacenění penzijních položek a dalších neočekávaných událostí. Ty jsou zahrnuty ve vykazovaných výsledcích podle GAAP a mohou být významné.

  „Příležitosti pro náš růst akcelerují,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel UPS. „Silný ekonomický výhled a vysoké zhodnocení investovaného kapitálu UPS vytvářejí jedinečnou příležitost pro přidanou dlouhodobou hodnotu navýšením kapitálových investic. Tyto investice umožňují UPS naplňovat svoji strategii a pro rok 2018 i navazující roky zaujímáme dobré postavení."

  • UPS očekává celoroční upravený zředěný zisk na akcii pro rok 2018 v rozmezí od 7,03 USD do 7,37 USD, který zahrnuje dodatečné penzijní výdaje před zdaněním ve výši 200 mil. USD v důsledku nižších diskontních sazeb.
  • Firemní výhled zahrnuje zvýhodnění plynoucí z daňových zákonů TCJA, která se odrazí ve zvýšení čistého příjmu a peněžních toků.
  • Kapitálové výdaje jsou plánované v rozmezí 6,5 mld. až 7,0 mld. USD a jsou zaměřené především na investice do nových technologií, letadel a automatického navýšení kapacity.

  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici prostřednictvím Twitteru na @UPS_News.


Kontakt: