Vydáno: 19.1.2001
CME

Ochranná známka „NOVA 1“ patří ČNTS

  Praha 19. ledna 2001 – Úřad průmyslového vlastnictví vyhověl rozkladu společnosti ČNTS a rozhodl o tom, že výmaz slovní ochranné známky „NOVA 1“ navržený společností CET 21 nebyl po věcné stránce zcela v souladu s platnými právními předpisy a proto svůj vlastní výrok v této věci změnil. Ochrannou známku měla zapsanou ČNTS pro službu „výměna zpráv“ ve třídě 38 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Pro zamezení sporných výkladů doplnil úřad seznam výrobků a služeb, k nimž se slovní ochranná známka vztahuje, takto: „výměna zpráv s výjimkou televizního vysílání“. V řadě sporů mezi ČNTS a CET 21 o ochranné známky obsahující výraz „NOVA“ jde o důležité rozhodnutí ve prospěch ČNTS, na základě mimořádného opravného prostředku, kterým je rozklad. Ten ČNTS podala i v obdobných známkoprávních sporech.

  Podle názoru odvolacího orgánu je nutno pojem „výměna zpráv“ chápat v mnohem širším hledisku, jelikož zahrnuje i výměnu zpráv jakýmkoliv jiným dostupným způsobem, např. písemně i elektronickými prostředky. Z logického výkladu tohoto pojmu úřad dovodil, že chápání pojmu „výměna zpráv“ pouze v souvislosti s televizním vysíláním je nesprávné a zužující a původní nesprávné rozhodnutí v této části změnil.

  Rozhodnutí je pro ČNTS významné tím, že správní orgán v odvolacím řízení postupoval striktně v souladu se zákonem a může z tohoto hlediska být příkladem pro ostatní orgány, které v kauze NOVA rozhodují.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Ochrznamka1_cz.doc