Vydáno: 7.7.2011
Karlovarské minerální vody

Aquila se začne plnit na aseptické lince Jde o nejbezpečnější plnící technologii na světě

    Praha/Karlovy Vary 7. července 2011 – Společnost KMV dnes ukončila interní šetření, jehož cílem bylo zjistit příčinu kontaminace lahví neperlivé pramenité vody Aquila Aqualinea, odebraných jako vzorky SZPI. Důkladná analýza interních procesů vyloučila, že by zdrojem mikrobiologického nálezu mohly být vodní zdroje či plnící linka.

    Jedinou možností, jak se bakterie mohly do láhví dostat, jsou tudíž víčka, která jsou externími dodavateli standardně doručována bakteriologická čistá, v ochranné atmosféře. Vzhledem k tomu, že rozsah kontaminace je velice omezený, byl pravděpodobně narušen ochranný obal jednoho balení víček.

    „Rozhodl jsem proto s okamžitou platností o převedení výroby neperlivé pramenité vody Aquila Aqualinea na aseptickou plnící linku,“ uvedl Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody. „Jde o důvěru spotřebitelů a tato technologie plnění je nejbezpečnější na světě. Celý plnící proces je naprosto sterilní a splňuje náročné farmaceutické standardy,“ dodal Pasquale. Tímto způsobem společnost KMV do budoucna zajistí, aby se podobný případ již neopakoval. Víčka budou pro použití při výrobě sterilizována dvakrát. Jednou jejich výrobcem a podruhé při plnění na aseptické lince.

    Společnost KMV zprovoznila unikátní aseptickou linku pro PET lahve, první svého druhu v České republice, v lednu loňského roku. Špičková technologie je zárukou nejvyšší kvality nápojů. Láhve se plní ve sterilním prostředí. Běžně se tato technologie využívá na produkci výrobně náročnějších nealkoholických nápojů. Nyní ovšem bude KMV asepticky plnit i přírodní pramenitá vodu ve formátu 1,5l. „Bereme to jako závazek vůči spotřebitelům. Musejí mít záruku, že Aquila Aquqlinea je nejbezpečnější přírodní vodou na trhu,“ uzavřel Pasquale

    KMV dnes rovněž obdržely výsledky dalších analýz, které zadaly v nezávislé laboratoři LaborUnionCZ. Ta zkoumala další vzorky ze stejné šarže odebrané přímo z trhu. Přítomnost nežádoucích bakterií opakovaně nebyla potvrzena. K stejným výsledkům u referenčních vzorku dodaných KMV došla už dříve i smluvní laboratoř SZPI Eurofins. Další informace o krocích, které KMV činí, k vyřešení situace sledujte na http://blog.aquila-aqualinea.cz/

Kontakt: