Vydáno: 24.3.2005
Fakulta národohospodářská VŠE

Rekordní zájem o Fakultu národohospodářskou VŠE

  Praha 24. března 2005 - Na Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze se pro příští akademický rok 2005/2006 přihlásilo celkem 3060 uchazečů. Je to o 114% více než v loňském roce. Jedná se o vůbec nejvyšší počet uchazečů v historii fakulty. Jen na nově zřízený bakalářský obor Ekonomie se přihlásilo téměř tolik uchazečů jako v loňském roce na všechny obory Fakulty národohospodářské. Vedení fakulty počítá v letošním roce s přijetím přibližně 600 úspěšných uchazečů.

  Za tak velkým nárůstem zájmu stojí podle Doc. Ing. Zdeňka Chytila, CSc., proděkana pro PR a styk s veřejností Fakulty národohospodářské, pozitivní změny v personálním složení fakulty, v organizaci a obsahu výuky, ale zejména v přístupu pedagogů ke studentům.

  Vedle nově akreditovaného bakalářského oboru Ekonomie a inženýrského oboru Ekonomie
  a ekonomická analýza byly nově k akreditaci předloženy další atraktivní inženýrské obory: Ekonomie a právo, Ekonomická žurnalistika, Ekonomie a správa životního prostředí, v nichž budou moci následně pokračovat absolventi bakalářského studia. Na fakultu přichází stále více zahraničních hostujících profesorů a stále více jejích studentů absolvuje část studia na zahraničních univerzitách. Ukazuje se, že změny zavedené před dvěma lety směřující zejména k větší otevřenosti fakulty, se odráží ve zvyšujícím se zájmu o ni ze strany uchazečů. Lze předpokládat, že v blízké budoucnosti poroste i zájem státního a soukromého sektoru o její absolventy.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  E-mail: michal_donath@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon rekordni_zajem.doc