Vydáno: 18.1.2010
Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu útočí na CO2 globálně

    Praha 18. ledna 2010 – Společnost Fujitsu oznámila rozšíření svého projektu Green Policy Innovation na globální úroveň. Mezi lety 2009 a 2012 chce v jeho rámci dosáhnout celosvětového snížení emisí CO2 o více než 15 milionů tun a svým zákazníkům pomoci udržovat produkci CO2 na co nejnižší úrovni.

    „Snižování emisí a energetické náročnosti firem patří k velkým tématům budoucnosti,“ říká Tomáš Rutrle, generální ředitel Fujitsu pro Českou republiku. „Tento trend se projevuje dlouhodobě, nicméně řada firem nemá ještě jasnou strategii, jak úspor dosáhnout. I to je jeden z důvodů spuštění plánu zelených úspor Green Policy Innovation,“ dodává.

    Společnost Fujitsu patří k průkopníkům na poli ekologických programů – první spustila už v roce 1993. V posledních letech společnost Fujitsu urychlila své programy zeleného IT v různých regionech i mimo domovské Japonsko tím, že využila svoji globální působnost a uplatnila technické znalosti a zkušenosti ze svých předchozích environmentálních programů. Ve Spojeném království získala skupina Fujitsu první evropskou certifikaci Tier III od Uptime Institute za externí služby poskytované ze zeleného datového střediska s přirozeným chlazením (freecooling). V Severní Americe a Austrálii dosáhla datová střediska Fujitsu špičkových ekologických parametrů, mj. díky využití technologie palivových článků a systémů chlazení a recyklace vody. V Japonsku provozuje Fujitsu moderní datové středisko se systémem zobrazení spotřeby energie, solárními články pro napájení zařízení nebo bodovým klimatizačním systémem, který zabraňuje vzniku horkých míst ve středisku.

    Firma Fujitsu je jednou z největších světových společností v oblasti IT technologií. Na českém trhu působí prostřednictvím Fujitsu Technology Solutions, která je nástupcem joint-venture Fujitsu-Siemens Computers a vznikla na jaře roku 2009 odkoupením podílu firmy Siemens koncernem Fujitsu.

Kontakt: