Vydáno: 13.5.2015
UPS

UPS otevírá nové logistické centrum v Amsterdamu

  Investice podpoří rostoucí poptávku zákazníků po přepravě teplotně kontrolovaných zásilek a posílí postavení UPS v nákladní letecké přepravě farmaceutických výrobků

  ATLANTA, 13. května 2015 – Společnost UPS® (NYSE: UPS) na začátku týdne oznámila rozšíření kapacit svých dodavatelských řetězců zaměřených na přepravu teplotně kontrolovaných zásilek v Evropě, což zahrnuje také otevření logistického centra pro nákladní leteckou přepravu zdravotnických zásilek na letišti Schiphol v Amsterdamu. Otevření centra svědčí o pokračujících investicích UPS ve specifických segmentech trhu, čímž reaguje na vzrůstající potřebu přepravy biologických a zdravotnických materiálů v regionu.

  Nové centrum o rozloze 600 metrů čtverečních splňuje postupy správné distribuční praxe (GDP) a nejpřísnější normy v oblasti přepravy farmaceutických zásilek. Je vybavené teplotními zónami 15 až 25 ºC a 2 až 8 °C a nepřetržitým monitorovacím a poplachovým systémem 24/7, který slouží k zajištění neporušenosti teplotně citlivých zdravotnických zásilek. Obsluhující personál UPS absolvuje důkladná školení a dodržuje postupy specifické pro zajištění šetrné a bezpečné přepravy příchozích a odchozích zdravotnických výrobků.

  „S nástupem biologických a teplotně citlivých výrobků a měnících se předpisů upravujících přepravu léčiv v různých zeměpisných oblastech roste zájem firem o zvýšenou kontrolu a ochranu zboží během přepravy,“ uvedl John Menna, viceprezident pro globální strategie zdravotnické logistiky UPS. „Logistické centrum zaměřené na přepravu biologického a zdravotnického materiálu na letišti Schiphol v Amsterdamu nám umožní přepravovat zásilky za přísných teplotních podmínek, v souladu se zásadami správné distribuční praxe (GDP) Evropské unie.“

  Vlastní logistické centrum na amsterdamském letišti Schiphol zaměřené na zdravotnictví a vyhovující zásadám GDP umožňuje UPS větší kontrolu nad cross-dockingem i přechodným skladováním zdravotnických zásilek. Současně tak pomáhá zákazníkům zmírnit rizika a dosáhnout standardů vysoké kvality. Centrum UPS nabízí také možnost balení tepelně izolovaných přepravních palet a údržbu aktivně řízených přepravních kontejnerů. Vyškolený personál UPS zajišťuje vhodnou manipulaci se zásilkami a dodržování pokynů dodavatelů obalů.

  Oznámení firmy přichází po šesti měsících od zveřejnění dohody o převzetí farmaceutické logistické společnosti Poltraf Sp. z o.o. Akvizice dále posiluje zdravotnickou logistiku UPS v Evropě a nabídku kompatibilních logistických služeb zákazníkům na zdravotnických trzích střední a východní Evropy. Stávající evropská logistická síť UPS zaměřená na zdravotnictví bude díky akvizici posílena o tři centra vybavená moderními systémy řízeného skladování, službami komplexního zajištění kvality a zkušenými zaměstnanci.

  UPS přináší přidanou hodnotu firmám pracujícím se zdravotnickým a biologickým materiálem, které oceňují široké portfolio specializovaných služeb nákladní a balíkové přepravy. Logistická síť UPS zaměřená na zdravotnictví rovněž nabízí nepřetržitý monitoring, bezpečnost, kompletaci a štítkování včetně řízení objednávek a pohledávek. Služby jsou z různých míst zajišťovány prostřednictvím jedné globální IT platformy pro řízení objednávek. UPS pomáhá společnostem působícím ve zdravotnictví splňovat přísné a často složité regulační požadavky. UPS poskytuje flexibilitu pro měnící se podnikatelské prostředí a spolehlivost pro stále rostoucí globální zákaznickou základnu.


  Více informací o zdravotnické logistice UPS naleznete na: www.ups.com/healthcarelogistics.

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění ve světě obchodu. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na Longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: