Vydáno: 25.4.2013
Karlovarské minerální vody

o.p.s. Lázně Kyselka získala nový zdroj financování

    Praha/Kyselka 25. dubna 2013 – Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) Lázně Kyselka a společnost Karlovarské minerální vody dnes podepsaly darovací smlouvy zajišťující další částečné financování obnovy bývalých lázní Kyselka. Kromě již avizovaného daru společnosti KMV ve výši 10 milionů korun se vedení KMV i její generální ředitel rozhodli věnovat o.p.s. navíc veškeré finanční prostředky, které vysoudí na Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) ve sporech na ochranu osobnosti právnické i fyzické osoby. Ty KMV a Alessandro Pasquale vedou proti ASORKD a jejím představitelům kvůli urážkám a nepodloženým obviněním na svou adresu. V prvním již uzavřeném sporu byl ASORKD odsouzen k úhradě 60 tisíc korun, které v souladu s pravomocným rozsudkem asociace zaplatila. Společnost KMV je aktuálně převádí na účet o.p.s. a smluvně se zavázala, že tak bude činit i v budoucnu.

    „Pokud urážky ze strany ASORKD takto poslouží dobré věci, nastavíme klidně i druhou tvář,“ uvedl Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV. „Jinak zřejmě přes veškeré řeči ASORKD na obnovu lázní Kyselka přispět nehodlá,“ dodal Pasquale.

    K podpisu darovacích smluv došlo na Obecním úřadu v Kyselce za přítomnosti starostky obce a předsedkyně dozorčí rady o.p.s. Petry Hoffmanové, Vladimíra Lažanského, předsedy správní rady o.p.s., Miroslava Perouta, výkonného ředitele o.p.s. a představitele KMV Alessandra Pasquale. Účastníci darovacího aktu se také vzájemně informovali o postupu renovačních prací na objektech ve vlastnictví KMV a plánech o.p.s.

Kontakt: