Vydáno: 24.3.2009
Pražský literární dům

Pražský literární dům autorů německého jazyka a město Hamburk připomenou dva významné česko-německé prostředníky

  2. dubna 2009 v 18:30 hodin se ve Foersterově síni (Fara sv. Vojtěcha, Pštrossova 17, Praha 1) uskuteční literárně-hudební večer „Poutníci/Die Pilger“ ke 150. výročí narození hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera a 120. výročí narození překladatele Pavla Eisnera. Tyto výrazné osobnosti české kultury svým životem a tvorbou významně přispěly k vzájemnému porozumění mezi Čechy a Němci.

  Hosté se mohou těšit na Foersterovy písně s texty českých i německých autorů, a to i „ve slohu národním“, které zazpívá Olga Černá, česká mezzosopranistka působící v Německu, s klavírním doprovodem Matthiase Veita. Ukázky z Foersterovy autobiografické knihy Poutník, kterou do němčiny přeložil Pavel Eisner, přečte významný český překladatel, herec a šansoniér Rudolf Pellar. Hosty úvodním slovem přivítá Ursula Schulz, ambasadorka města Hamburk, v němž Bohuslav Foerster strávil velkou část života. Celým večerem bude provázet ředitelka Pražského literárního domu Lucie Černohousová.
  Pořad se koná v rámci partnerství měst Praha–Hamburk a je součástí projektů podporujících české předsednictví EU. Akce proběhne v němčině se simultánním tlumočením do češtiny.

  Významný český hudební skladatel, pedagog, spisovatel a hudební kritik
  Josef Bohuslav Foerster (* 30. 12. 1859 Praha, † 29. 5. 1951 Vestec u Staré Boleslavi)
  absolvoval varhanickou školu a po ukončení studia byl přijat jako varhaník v kostele u sv. Vojtěcha a Panny Marie Sněžné v Praze. V letech 1884 a 1892 na sebe upozornil jako hudební referent Národních listů svou snahou o propagaci Smetanova díla. V listopadu 1893 následoval svou ženu do Hamburku a později i do Vídně. Zde se věnoval skladatelské, pedagogické a žurnalistické činnosti. Na Nové konzervatoři v Hamburku vyučoval hře na klavír. Po návratu do Prahy roku 1919 byl profesorem kompozice na konzervatoři a třikrát zastával funkci rektora školy. Těžištěm jeho převážně lyricky laděného díla je vokální a symfonická hudba, psal i opery jako například: Debora, Eva, Jessika. Rozsáhlé je rovněž jeho dílo literární – např. několikadílné „Paměti“. Zvláštní zmínku si zasluhují Foersterovy písně a sbory, které skládal po celý život a jimiž pronikl i do podvědomí prostých lidí vroucností a melodikou – České krajině, Oráč, Velké širé rodné lány, Polní cestou, Z osudu rukou, Když jsme se loučili a další.

  Literární vědec, překladatel a básník
  Pavel Eisner (* 16. 1. 1889 Praha, † 8. 7. 1958 Praha)
  pocházel z česko-německé rodiny, vystudoval germanistiku, slavistiku a romanistiku na Filozofické fakultě pražské německé univerzity. V meziválečném období působil jako vedoucí překladatelského oddělení České obchodní a živnostenské komory a současně spolupracoval s redakcí německého deníku Prager Presse. Po nuceném odchodu do penze na začátku okupace se už po zbytek života věnoval literární a překladatelské tvorbě. Ta vycházela pod různými pseudonymy nebo cizími jmény. Psal česky i německy. Největší část díla tvoří eseje a jazykovědné a literárněhistorické studie (Milenky, Německý básník a česká žena, 1930, Na skále. Dvanáct zastavení máchovských, 1945). Proslul jako autor nepřekonatelných monografií o češtině (Bohyně čeká, 1945, Chrám i tvrz, 1946, Čeština poklepem i poslechem, 1948) a neúnavný prostředník mezi německou a českou kulturou. Těžištěm Eisnerovy bohaté překladatelské činnosti byla německá literatura od konce 18. století do současnosti. Seznámil české čtenáře s dílem hlavních představitelů pražské německé literatury (Franze Kafky, Maxe Broda, Egona Erwina Kische, Franze Werfela). Celkem překládal z dvanácti jazyků a podepsal se i pod překlad Foersterových Pamětí do němčiny.

  Bližší informace získáte na www.prager-literaturhaus.com nebo na telefonním čísle 774 233 531.

Kontakt: