Vydáno: 1.2.2019
UPS

Finanční výsledky UPS za 4Q 2018

  SPOLEČNOST UPS DOSÁHLA PLÁNOVANÉHO ZISKU NA AKCII DÍKY SOLIDNÍM VÝNOSŮM Z PŘÍJMŮ

  • Zisk na akcii ve 4. kvartále 2018 dosáhl 0,52 USD; upravený zisk na akcii narostl o téměř 17 % na 1,94 USD
  • Úpravy cenové politiky a strategií vedly ke zvýšení výnosů ve 4. kvartálu
  • Zvýšení tržeb na domácím trhu v USA o 6,3 % podpořilo růst výnosů ve 4. kvartálu
  • Mezinárodní přeprava ve 4. kvartálu zaznamenala rekordní zisky; marže přesáhla 20 %
  • Tržby divize Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava rostly díky zasilatelství a logistice
  • Hotovostní příjmy za rok 2018 dosáhly výše 12,7 mld. USD
  • Volný peněžní tok v roce 2018 překonal očekávání překročením 6 mld. USD
  • Celkový růst upraveného provozního zisku v roce 2019 vykázal lehce přes 13 % s dvouciferným růstem ve všech segmentech
  • Byla oznámena odhadovaná výše zisku na akcii pro rok 2019 v rozsahu 7,45 až 7,75 USD


  ATLANTA – 31. ledna 2019 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila výši příjmů za 4. kvartál 2018. Výsledky podpořily iniciativy zaměřené na příjmy s vysokou kvalitou, které generují příznivý a trvalý růst zisků.

  „Dosáhli jsme našich cílů ve výši upraveného zisku na akcii pro rok 2018 díky realizaci transformačních investic a iniciativ cíleným na zvýšení kvality příjmů a efektivity,“ říká David Abney, generální ředitel UPS. „Naše široká nabídka služeb, globální přítomnost na trhu a pružná síť nám dávají předpoklady k růstu ziskovosti v roce 2019, i v následujících letech.“

  Konsolidované
  výsledky
  4Q 2018
  Upravené
  4Q 2018
  4Q 2017
  Upravené
  4Q 2017
  Příjmy
  19 848 mil. USD
  18 975 mil. USD
  Čistý příjem
  453 mil. USD
  1690 mil. USD
  1096 mil. USD
  1445 mil. USD
  Upravený zisk na akcii
  0,52 USD
  1,94 USD
  1,26 USD
  1,66 USD

  Výsledky za 4. kvartál 2018 podle všeobecně uznávaných účetních zásad (GAAP) zahrnují nepeněžní penzijní náklady v tržní hodnotě 1237 mld. USD po zdanění, tedy náklady ve výši 1,42 USD na rozředěnou akcii po zdanění. V období předchozího roku výsledky podle GAAP zahrnovaly náklady ve výši 0,40 USD na rozředěnou akcii související s tržně oceněnými penzijními závazky a přínosy vyplývajícími ze zákona o snížení daní a pracovních míst (Tax Cuts and Jobs Act).

  Výsledky za celou společnost ve 4. kvartálu 2018

  • Příjmy se zvýšily o 4,6 %, na měnově neutrální bázi o 5,2 %.
  • Průměrný výnos z příjmů vzrostl o 4,1 % s nárůstem ve všech službách.
  • Bylo dosaženo rekordního objemu přepravy a mimořádně vysokého podílu včasných dodávek během špičky v předvánoční sezóně.

  * Informace o finančních výsledcích zpracovaných bez ohledu na GAAP je přiložena. Společnost poskytuje výhled na upravené (nikoliv GAAP) bázi, neboť není možné poskytnout měřítko srovnatelné s GAAP. Viz Přehled.


  Přeprava na domácím trhu v USA

  Segment přepravy na domácím trhu těžil v tomto období především z transformačních opatření, vylepšení sítě a příjmů s vysokou kvalitou. Na trhu USA bylo doručeno v průměru více než 21 milionů balíčků denně, s velmi dobrými výnosy v příjmech a rekordně vysokým podílem včasných dodávek. Nárůst objemu přepravy byl vyvážený, ve sledovaném kvartálu rostla jak přeprava mezi podniky navzájem (B2B), tak od podniků ke koncovým zákazníkům (B2C). Provozní zisk byl podle očekávání oproti 4. kvartálu předchozího roku snížen o penzijní výdaje, náklady na otevření několika nových logistických center a kvůli jednomu chybějícímu pracovnímu dnu.

  4Q 2018
  4Q 2017
  Příjmy
  12 575 mil. USD
  11 833 mil. USD
  Provozní zisk
  999 mil. USD
  1087 mil. USD

  Ve 4. kvartálu 2018 na domácím trhu v USA:
  • Příjmy se zvýšily oproti 4. kvartálu 2017 o 742 mil USD, tedy o 6,3 %, s nárůstem ve všech službách.
  • Zisk u služby letecké doručení do druhého dne (Next Day Air) vzrostl o více než 10 %, s růstem objemu přepravy o 7,8 %, neboť zákazníci dávali přednost rychlejším možnostem přepravy.
  • Příjmy na balíček vzrostly o 4,8 % díky navýšení základních sazeb a vhodnějšímu mixu služeb a zákazníků.
  • Společnost během čtvrtletí ve Spojených státech otevřela 14 významných logistických center, a zvýšila tak efektivitu a schopnost včasného doručování. Během loňského roku UPS ve světě otevřela 22 nových logistických center.


  Mezinárodní přeprava

  „Mezinárodní přeprava UPS dosáhla rekordních výsledků, umocněných dvojcifernou ziskovostí v Evropě,“ řekl Abney. „Naše široké portfolio služeb, různorodá příjmová základna a flexibilní distribuční síť pomáhají vyrovnávat dopady globálního ekonomického útlumu. Díky těmto silným stránkám může UPS pomáhat zákazníkům orientovat se v současných složitých podmínkách globálního obchodu.“

  4Q 2018
  4Q 2017
  Příjmy
  3829 mil. USD
  3721 mil. USD
  Provozní zisk
  781 mil. USD
  735 mil. USD

  Mezinárodní přeprava ve 4. kvartálu 2018:
  • Tržby se zvýšily o 2,9 % s nárůstem ve všech regionech; měnově neutrální tržby vzrostly o 5,4 %.
  • Tržby na zásilku vzrostly o 1,7 %; tržby na zásilku na měnově neutrální bázi vzrostly o 4,2 %, s nárůstem mezinárodních domácích služeb o 7,8% a exportních služeb o 3,6 %.
  • Provozní zisk vzrostl o 6,3 %, upravený provozní zisk na měnově neutrální bázi vzrostl o 9,8 % na 807 milionů USD, což bylo způsobeno růstem, výnosy z příjmů a důslednou kontrolou nákladů.
  • Provozní marže se zvýšila o 60 bazických bodů** (bps) na 20,4 % na vykázané bázi a o 80 bps na 20,6 % na měnově neutrální bázi, čímž prokázala zlepšení provozního pákového efektu.

  *) Informace o sladění měnově neutrálních příjmů a provozního zisku, které nepodléhají standardům GAAP, je přiložena.
  **) Jeden základní bod je roven jedné setině procentního bodu.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava zůstávají silnou divizí. Ziskovost segmentu ve 4. kvartálu se snížila o přibližně 60 milionů USD v důsledku smluvních ratifikací u nákladní přepravy. Ziskovost ostatních obchodních jednotek byla kladná, v čele se ziskem v zasilatelství. Zlepšení kvality příjmů a soustředěné zacílení na kontrolu nákladů dále přispělo k pozitivním výsledkům.

  4Q 2018
  4Q 2017
  Příjmy
  3444 mil. USD
  3421 mil. USD
  Provozní zisk
  224 mil. USD
  241 mil. USD

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava ve 4. kvartálu 2018:
  • Obchodní jednotky vykázaly pokračující nárůst v důsledku většího souladu s malými a středními zákazníky.
  • Společnost Coyote zaměřená na zprostředkování a mezinárodní leteckou a námořní přepravu výrazně přispěla k provoznímu zisku v zasilatelství (Forwarding), dokládající tak hodnotu zajišťovanou zákazníkům po celém světě.
  • Výnosy u logistiky vzrostly o téměř 7 % díky růstu v odvětví zdravotnictví, letectví, maloobchodu a výroby.
  • Příjmy za LTL (Less Then Truckload) za přibližně 50 kg (hundredweight) u nákladní přepravy (UPS Freight) vzrostly o 6,9 % a i nadále zůstávají zaměřené na kvalitu příjmů.


  Konsolidované výsledky za rok 2018

  • Celkové tržby vzrostly o 7,9 % na 71,9 mld. USD díky růstu přepravy; nárůst příjmů a výnosů o 4,3% překonal výnosy v předchozím roce o 200 bazických bodů.
  • Zředěný zisk na akcii (EPS) za rok 2018 dosáhl výše 5,51 USD; upravený zředěný zisk na akcii byl 7,24 USD.
  • Upravený zředěný zisk na akcii nezahrnuje vliv tržního přecenění penzijních závazků ani transformační náklady.
  • Vyplacené dividendy dosáhly 3,2 mld. USD, což představuje 10% nárůst na akcii oproti předchozímu roku.
  • UPS odkoupila 8,9 mil. akcií za přibližně 1 miliardu USD.


  Výhled

  Společnost poskytuje výhled na upravené (nikoliv GAAP) bázi, protože není možné předvídat či poskytnout srovnání odrážející dopad tržních úprav u budoucích penzijních závazků ani u dalších neočekávaných událostí. Ty by byly zahrnuty do vykazovaných výsledků (podle GAAP) a mohly by být významné.

  „UPS si v náročných podmínkách čtvrtého kvartálu vedla velmi dobře,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel společnosti UPS. „V roce 2019 plánujeme podstatně zvýšit růst provozních zisků ve všech třech obchodních jednotkách.“

  • UPS předpokládá růst celkového upraveného provozního zisku přesahující 13 %, s dvouciferným růstem ve všech segmentech.
  • Upravený zředěný zisk na akcii se bude pohybovat v rozmezí od 7,45 USD do 7,75 USD, zahrnuje náklady na vyrovnávání financování důchodových výdajů ve výši zhruba 325 mil. USD.
  • Skutečná sazba daně v roce 2019 by měla činit 23 až 24 procent.
  • Kapitálové výdaje jsou plánovány v rozmezí 8,5 % až 10 % konsolidovaných výnosů za 2019.
  • Výhled nezahrnuje transformační poplatky.


  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Společnost UPS byla časopisem Newsweek označna za nejvíce zákaznicky orientovanou americkou firmu (America’s Best Customer Service) v oblasti zasilatelství a distribuce; podle časopisu Fortune je firma Nejhodnotnější značkou v dopravě; UPS je mezi dalšími prestižními žebříčky a oceněními vysoce hodnocena v oblasti sociální odpovědnosti podle žebříčku JUST 100, indexu Dow Jones Sustainability World a kvocientu Harris Poll Reputation. Informace o společnosti jsou k dispozici na ups.com nebo pressroom.ups.com, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Firemní eNewsletter UPS Horizons zaměřený na trvalou udržitelnost je na ups.com/sustainabilitynewsletter. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici také prostřednictvím Twitteru na @UPS_News.

Kontakt: