Vydáno: 24.5.2021
UPS

UPS Healthcare posiluje přepravu v chladicím řetězci

  Společnost UPS Healthcare posiluje přepravu v chladicím řetězci

  Přepravní řešení UPS Cold Chain Solutions přináší celou řadu zlepšení v kompletním chladicím řetězci využívaném zákazníky po celém světě

  ATLANTA, 24. května 2021 – Společnost UPS (NYSE: UPS) rozšiřuje svoji specializovanou farmaceutickou nabídku uvedením přepravních řešení UPS Cold Chain Solutions. Představuje komplexní sadu technologií chladicího řetězce, špičkových zlepšení a nových i rozšířených globálních logistických center poskytujících kompletní, teplotně řízenou logistiku v celém chladicím řetězci.

  „Naši zákazníci využívají výhod chladicího řetězce řadu let. Pandemie však přiměla UPS zajistit ještě rychlejší přepravu a vylepšit integrovanou sadu řešení chladicího řetězce ve snaze podpořit budoucnost farmaceutického a zdravotnického průmyslu,“ uvedl Wes Wheeler, prezident společnosti UPS Healthcare. „Včasné a spolehlivé dodávky vakcín proti COVID-19 zajišťované společností UPS jsou důkazem toho, jak účelně a efektivně naše síť nakládá s biologickými léčivy, a to i při extrémních teplotách.“

  Chronické a život ohrožující stavy zahrnující rakovinová, respirační, autoimunitní a kardiovaskulární onemocnění jsou nejrychleji rostoucími kategoriemi nemocí na světě a ovlivňují mimořádně prudký vývoj biologických léčiv a terapií citlivých na výkyvy teploty. Podle publikace Biopharma Cold Chain Sourcebook bude chladicí řetězec v letech 2018 až 2024 vykazovat trend 48procentního růstu u léků, které vyžadují skladování a přepravu v rozpětí minimálně 2 až 8 stupňů Celsia. Dále se také očekává, že celkový trh se službami chladicího řetězce (balení, přeprava a datové služby) v příštích třech letech výrazně zrychlí růst, a to o 24 procent do roku 2024, poté co v letech 2019 až 2020 vykazoval 10procentní nárůst.

  „Budoucnost zdravotnického a specializovaného farmaceutického průmyslu se bude stále více spoléhat na robustní sítě chladicího řetězce, které zákazníkům bezpečně dodávají léky a terapeutické prostředky citlivé na výkyvy teploty,“ uvedla Kate Gutmann, ředitelka resortu prodeje a přepravních řešení UPS a senior vice-president společnosti UPS Global Healthcare. „Díky pokračujícímu rozšiřování naší nabídky v rámci chladicího řetězce je UPS připravena na budoucnost a může i nadále poskytovat dlouhodobou hodnotu našim zákazníkům ve zdravotnictví.“

  Řízení teplotní odchylky v celém chladicím řetězci
  Přepravní řešení UPS Cold Chain Solutions jsou účelově navržena tak, aby poskytla farmaceutickým společnostem, poskytovatelům zdravotní péče a laboratořím kompletní nabídku přepravních služeb v rámci celého chladicího řetězce, včetně skladování a distribuce, přepravy, dohledatelnosti zásilek a zabezpečení kvality tak, aby byly splněny veškeré požadavky na přepravu kritických dodávek po celém světě.

  V rámci pokračující agresivní strategie budování sofistikovaných vylepšení v logistice chladicího řetězce společnost UPS Healthcare rozšiřuje a posiluje své přepravní služby s řízenou teplotou, jež zahrnují:

  • Skladovací kapacity certifikované GMP (správné výrobní praxe) v rámci chladicího řetězce – více než 36 tisíc m2 (390 tisíc ft2) chladicích a mrazicích zařízení instalovaných v logistických centrech UPS na podporu skladování biologických látek při dodržení teploty v rozpětí mezi 2 až -80 stupni Celsia.

  • Přizpůsobení obalů – doporučení konkrétních variant balení s kontrolovanou teplotou, tak aby byly minimalizovány celkové náklady a zároveň byla zajištěna bezpečná a efektivní přeprava produktů.

  • Expanze evropské pozemní sítě chladicího řetězce UPS – rozšíření pozemních přepravních flotil, lepší spojení mezi branami a týmy odborníků za účelem vytvoření přizpůsobitelných přepravních řešení, která odpovídají potřebám našich zákazníků.

  • Efektivita přepravy – čtyři flexibilní, teplotně regulované varianty přepravních služeb zajištěné pomocí letecké nebo námořní přepravy, které lze konfigurovat tak, aby vyhovovaly nárokům farmaceutických obalů a pomohly udržet nízké náklady zákazníků.

  • Přesné monitorování zásilky pomocí technologie UPS® Premier – protokoly zajišťující spolehlivou dohledatelnost krytých palet, přepravních boxů, přívěsů a balíků s odchylkou 3 metrů (10 stop) od jejich aktuálního přepravního místa kdekoli v síti UPS.

  • Modernizace logistických center – výstavba dvou nových zdravotnických distribučních center v souladu s GDP (správná distribuční praxe) v Itálii a Austrálii, a expanze a modernizace chladicího řetězce v logistických centrech v Nizozemsku, České republice, Polsku, Maďarsku a USA.

  „Společnost UPS nastavuje vysokou laťku kvality u dodávek chladicího řetězce a logistiky. Současné i budoucí investice do inovativních řešení nám pomáhají zajistit, že můžeme posouvat laťku ještě výš,“ uvedl Wheeler. „Pro naše zákazníky budeme i nadále cílit na plnění našeho závazku „Zaměřeno na kvalitu. Řízeno pacientem.“

  Další informace o přepravních řešeních UPS Cold Chain Solutions a dalších iniciativách UPS Healthcare najdete na www.ups.com/healthcare.

  UPS Healthcare
  Společnost UPS Healthcare provozuje ve 32 zemích 128 logistických center, které podléhají předpisům správné výrobní praxe (GMP). Služby UPS Healthcare zahrnují správu zásob, balení a přepravu zásilek s kontrolovanou teplotou, skladování a zajišťování logistiky lékařských zařízení, laboratoří a klinická hodnocení. Globální infrastruktura společnosti UPS Healthcare, její nejnovější služba UPS Premier umožňující okamžitou dohledatelnost zásilky, její technologie na sledování a dohledávání zásilek a její globální systém kvality umožňují splnění dnešních vysoce náročných logistických požadavků farmaceutického, lékařského a laboratorně diagnostického průmyslu.

Kontakt: