Vydáno: 29.10.2008
Lufthansa

Lufthansa si i přes aktuální ekonomickou krizi udržuje pevné postavení

  Provozní zisk činí za prvních devět měsíců letošního roku 984 miliónů eur.
  Představenstvo očekává celoroční zisk kolem 1,1 miliardy eur.


  Navzdory složité ekonomické situaci rozšířila skupina Lufthansa během prvních devíti měsíců 2008 svou nabídku a zvýšila prodeje. Po třetím čtvrtletí dosáhla skupina provozního zisku 984 miliónů eur. Ve srovnání se stejným časovým obdobím minulého roku je to o 101 milión eur méně. Čistý zisk činil 551 miliónů eur; zatímco vloni za stejné období to bylo 1,6 miliardy eur. Tato částka však zahrnovala také 503 milióny eur zisku z prodeje akcií společnosti Thomas Cook a 82 miliónů eur ze zpětné koupě vlastních akcií prostřednictvím firmy WAM Akquisition S.A. „Když vezmeme v potaz značné napětí, jež pociťujeme v důsledku pokračující krize na finančních trzích, a celkovou ekonomickou situaci, jde o úctyhodný výsledek. Disponujeme potřebnou flexibilitou a operační přizpůsobivostí a budeme tak schopni řídit naši společnost podle požadavků trhu. Dále pracujeme na zvyšování produktivity, na snižování spotřeby paliva a na omezování nákladů. Všechny tyto faktory, společně s výjimečným týmovým nasazením zaměstnanců skupiny Lufthansa, přispívají nejen ke stabilitě společnosti, ale současně také umožňují využívat nové příležitosti,“ prohlásil generální ředitel společnosti Wolfgang Mayrhuber. 

  Zatímco celosvětové zpomalení hospodářství se projevilo zejména v odvětvích cateringu a přepravy cestujících, hospodářské výsledky ve zbylých oborech – Logistice, MRO a IT – byly pozitivní.

  Na výsledcích sekce přepravy cestujících se negativně promítl strmý růst cen paliva a ztráty spojené se stávkou, jakož i pokles poptávky způsobený stavem světové ekonomiky. Při růstu tržeb však ve srovnání se stejným obdobím loňského roku sehrály klíčovou roli atraktivní prémiové produkty, výběrové rozšíření destinací a úspěšná integrace společnosti SWISS. „Budeme pokračovat v rozšiřování nabídky našich služeb zejména prohlubující se integrací našeho systému aerolinek a spoluprácí v rámci aliance s našimi partnery. Krize často vyvolávají strukturální změny a my hodláme využít všech příležitostí, které se nám v této situaci naskytnou. Naším cílem je dlouhodobé upevnění naší pozice i dobré finanční výkonnosti,“ zdůraznil Mayrhuber. Dále dodal, že konceptem budoucnosti je modulární systém v zásadě nezávislých aerolinek s jejich vlastními trhy s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků na maximu evropských trhů.

  Oddělení sekce logistiky zaznamenalo v průběhu prvních devíti měsíců 2008 pozoruhodný nárůst tržeb a zlepšení provozního výsledku. V sekci MRO vedlo snížení nákladů a opatření ke zvýšení výkonnosti a meziročnímu růstu provozního výsledku. IT sektor rovněž profitoval z cíleného řízení cen a dosáhl tak významně lepšího hospodářského výsledku. Sekce cateringu musela čelit nepříznivému směnnému kurzu, zvýšení cen vstupů i jednorázovým vlivům, a tudíž nebyla s to dosáhnout loňského příznivého hospodářského výsledku.

  Mayrhuber zdůraznil, že společnost Lufthansa je na nadcházející výzvy dobře připravená. „Zejména v tomto náročném období staví Lufthansa na tradiční spolehlivosti a prozíravosti. Důraz klademe na vyváženou bilanci, udržení finanční a provozní flexibility. Nabízíme jen to, co ve skutečnosti dokážeme prodat a investujeme tam, kde je to pro nás smysluplné. V krizi dokážeme to, co mnozí z našich konkurentů nedokážou: zůstáváme silní, ziskoví a stále přitažliví jak pro akcionáře, tak zákazníky i zaměstnance,“ řekl Mayrhuber. Navíc dodal, že byla zavedena opatření pro udržení provozního výsledku a že řízení výdajů bude nadále získávat na důležitosti. Představenstvo očekává, že celoroční výsledky společnosti budou lepší než v roce 2007. Na základě současných informací předpokládá společnost provozní výsledek ve výši 1,1 miliardy eur. Splnění předpokladu bude samozřejmě záviset na dalších faktorech a na vývoji ekonomické situace.

  Výsledky za třetí čtvrtletí roku 2008

  Během prvních devíti měsíců roku 2008, dosáhly tržby skupiny Lufthansa 18,6 miliardy eur, což je nárůst o 13,6 % oproti stejnému období loňského roku. Tržby z přepravy vzrostly o 17,9 % na 15 miliard eur. Je výsledkem zvýšeného počtu pasažérů a stabilních průměrných příjmů v segmentu osobní dopravy a úplné integrace společnosti SWISS do skupiny Lufthansa. Ve stejném období vzrostl provozní zisk celkem o 13,4 % na 19,8 miliardy eur.

  Provozní náklady společnosti za první tři čtvrtletí roku 2008 vzrostly na 18,9 miliardy eur zejména kvůli zvýšení nákladů na pohonné hmoty na 4,1 miliardy eur, což představuje nárůst o 48,9 %.

  Provozní zisk skupiny po třetím čtvrtletí roku 2008 dosáhl 984 milióny eur. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 je to pokles o 101 milión eur. Skupina uzavřela třetí čtvrtletí s výsledkem 551 miliónů eur. Za stejné období minulého roku byla hodnota tohoto ukazatele 1,6 miliardy eur. Tehdy ale také zahrnovala částku 503 miliónů eur za prodej akcí ve společnosti Thomas Cook, a účetní zisk 82 milióny eur ze zpětného odkupu vlastních akcí prostřednictvím společnosti WAM Akquisition S.A.

  Investiční výdaje společnosti Lufthansa dosáhly ve sledovaném období hodnotu 1,7 miliardy eur, z toho celkem 1,1 miliardy za rozšiřování a modernizaci flotily. Společnost rovněž investovala 214 miliónů eur do akvizice menšinového podílu v JetBlue Airways Corporation. Hotovostní tok, neboli cash-flow, měl hodnotu 2,1 miliardy eur. K závěru třetího čtvrtletí byla čistá hodnota likvidních aktiv společnosti 357 miliónů eur.

  Skupina Lufthansa*
  Leden-Září
  Procentní změna%
  Červenec-Září
  2008
  2007
  2008
  2007
  Tržby€m
  18,596
  16,367
  13.6
  6,540
  6,278
  Z toho tržby z dopravy€m
  15,018
  12,739
  17.9
  5,297
  5,000
  Zisk z provozních činností€m
  966
  1,191
  -18.9
  195
  570
  Výsledek skupiny€m
  551
  1,578
  -65.1
  149
  586
  Provozní zisk€m
  984
  1,085
  -9.3
  279
  599
  Zisková marže (uprav.)**in %
  5.5
  7.0
  -1.5 PP.
  4.4
  10.0
  Investiční výdaje€m
  1,660
  925
  79.5
  429
  73
  Cash flow€m
  2,142
  1,975
  8.5
  389
  901
  Zaměstnanci
  (k 30. září 2008)
  109,401
  105,199
  4.0
  -
  -
  Výnos na akci absolutní)
  1.20
  3.45
  -65.2
  0.33
  1.28
  *) Včetně společnosti SWISS za červen 2007 až září 2008
  **) Provozní zisk plus zrušené rezervy dělené tržbami

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Beata Bartošová
  GSM: +420 602 389 161
  E-mail: beata.bartosova@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon vysledky_3q_cz.doc