Vydáno: 9.6.2008
Rockwool

Moderné minerálne izolačné materiály sú bezpečnejšie

  Bratislava 9. júna 2008 – Spoločnosť Rockwool, Slovenská asociácia rizikového manažmentu a Technická univerzita vo Zvolene ako odborný garant usporiadali v minulom týždni za účasti Hasičského záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v bratislavskej Inchebe ďalší zo série seminárov zameraných na prezentáciu požiarnej bezpečnosti stavebných materiálov. Okrem odborných prednášok o bezpečnostných, energetických a poistných súvislostiach týkajúcich sa stavebných materiálov videli účastníci aj praktické ukážky reakcie vzoriek izolačných materiálov na oheň. Na seminári sa zúčastnili riaditelia prezídií hasičských zborov, starostovia, zástupcovia skúšobní, odborne orientovaných inštitútov, veľkých realizačných firiem, projekčných kancelárií a developerov, celkom viac ako 100 účastníkov.

  „V súčasnosti je potrebné prehodnotiť zaužívaný prístup k hodnoteniu požiarnej bezpečnosti fasádnych zatepľovacích systémov, a to kontaktných aj prevetrávaných,“ hovorí Ing. Jaroslav Miko, predseda technickej komisie Slovenského ústavu technickej normalizácie ‚Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi‘. „Zjednodušene možno povedať, že na fasády nových budov, ako aj na rekonštrukcie budov postavených do roku 2000, je možné aplikovať horľavé izolačné materiály len vo veľmi obmedzenej miere. Ak nechceme v čoraz väčšom počte najmä obytných domov vytvárať vyššie požiarne nebezpečenstvo pre ich obyvateľov, nemala by už platiť výnimka, ktorá hovorí, že napríklad penový polystyrén je možné aplikovať na fasádu do výšky 22,5 metra. Táto výnimka bola zavedená na začiatku 90-tych rokov minulého storočia, keď bola celkom iná situácia v stavebníctve a hrúbky aplikovaných izolácií boli podstatne menšie ako teraz, a cieľ jej zavedenia bol iný, ako sa dnes niektorými stranami interpretuje,“ dodáva Ing. Miko.

  Prvá z troch predvedených simulácií demonštrovala správanie vzoriek vybraných materiálov pri ich zaťažení malým zdrojom plameňa. Ďalšia ukážka prezentovala izolačné materiály na báze kamennej vlny a penových plastov namontovaných vnútri miestnosti v simulácii referenčného testu reakcie na oheň v rohu miestnosti. Ukázalo sa, že lokálne namáhanie materiálu malým zdrojom plameňa nemôže preukázať, ako môžu horľavé materiály zabudované do stavby významne prispieť k rozvoju požiaru a spôsobiť efekt tzv. flashoveru – objemového vzplanutia, ktoré má zvyčajne fatálne následky.

  Na príprave teoretickej časti seminára sa podieľali Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, Inštitút pre energeticky pasívne domy, Odbor požiarnej prevencie Hasičského záchranného zboru MV SR, Slovenská asociácia rizikového manažmentu, Technická komisia Slovenského ústavu technickej normalizácie ‚Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi‘, Technická univerzita Zvolen a Technická univerzita Košice.

  V najbližšej budúcnosti spoločnosť Rockwool Slovensko ďalej podporí prebiehajúcu odbornú diskusiu o požiarnej bezpečnosti zatepľovacích systémov. Jej výstupom má byť vyhláška Ministerstva vnútra o zmenách stavieb, ktorá bude riešiť aj otázku rastúceho požiarneho zaťaženia stavieb vplyvom neustáleho zväčšovania hrúbok horľavých izolačných materiálov, a to najmä na povrchu konštrukcií stavieb. Rockwool Slovensko prispeje formou zabezpečenia testov kompletných fasádnych systémov za účasti príslušných odborných inštitúcií.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel: +420 224 211 220
  GSM: +420 602 222 128
  Email: michal.donath@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon TS_seminar_ba.doc