Vydáno: 27.11.2001
CME

Vysílací rada porušila zákon

  Praha 27. listopadu 2001 – Městský soud v Praze vyhověl žalobě společnosti CME proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ČR. Předmětem žaloby byl postup Rady v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. CME se totiž na Radě marně domáhala informací o trestním oznámení RRTV podaném na základě informací Vladimíra Železného o průběhu amsterodamského arbitrážního řízení. Soud obě zamítavá správní rozhodnutí regulačního orgánu pro porušení zákona ze strany RRTV zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

  Městský soud napadené rozhodnutí Rady o neposkytnutí požadovaných informací zrušil zejména proto, že nebylo vydáno ve lhůtě stanovené zákonem a že nesplňovalo náležitosti, které zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá. Soud svým rozsudkem také určil, že RRTV musí o žádosti CME rozhodnout v řádném správním řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

  Podle rozhodnutí soudu ponese Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR náklady soudního řízení včetně nákladů na právní zastoupení CME před Městský soudem. Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME již dříve označil postup Rady za jasný důkaz její předpojatosti a neprůhlednosti jejího postupu. „Na tomto rozsudku, stejně jako na dosavadním částečném stockholmském arbitrážním nálezu, je nejsmutnější, že místo skutečných viníků budou muset všechno zaplatit čeští daňoví poplatníci,“ uvedl Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com


Soubory ke stažení:

Document Icon porusilazakon_cz.doc