Vydáno: 27.2.2013
DBM

Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?

  Praha 27. února 2013 – Celé tři pětiny finančních analytiků, předních domácích a zahraničních ekonomů a vysokých manažerů si myslí, že zahájení dostavby dvou bloků Temelína by mohlo ČR pomoci k ekonomickému růstu. Odborná veřejnost se však důrazně (69 %) kloní k tomu, že by stát neměl provozovateli této jaderné elektrárny garantovat výkupní ceny elektřiny. Výrazně proti státním garancím jsou zejména novináři a také členové a kandidáti CFA Society Czech Republic (Společnosti autorizovaných finančních analytiků České republiky).

  Vyplývá to ze závěrů průzkumu názorů na vybrané problémy české ekonomiky, který mezi kvalifikovanou odbornou veřejností na přelomu ledna a února již tradičně provedly agentury Donath Business & Media (DBM) a ppm factum research (ppm) v rámci příprav na výroční CFA Society Forecasting Dinner 2013. Elektronického průzkumu se zúčastnilo celkem 1796 respondentů z celkového počtu 8202 oslovených (123 členů a kandidátů CFA, 226 VIPs, 1426 čtenářů bulletinu Final Word, 21 ekonomických novinářů). Celková míra návratnosti dotazníku byla 22 %.

  Dosti skeptické názory vyjádřili v průzkumu respondenti k důchodové reformě v souvislosti se vznikem II. pilíře. Podle většiny z nich (63 %) nemá její nynější podoba potenciál dlouhodobě stabilizovat veřejné finance a ani podpořit ekonomický růst (73 %). Obzvlášť silné jsou tyto názory u novinářů.

  Z celkového počtu respondentů se 56 % domnívá, že do II. pilíře do 30. června 2013 vstoupí méně než 200 tisíc lidí, tedy přibližně pouze 15 % z těch, kteří se k tomuto datu musejí rozhodnout. Možným důvodem tohoto nízkého odhadu může být, že pouze 8 % respondentů očekává, že příští vláda nechá současný II. pilíř beze změn. Podle čtvrtiny respondentů další vláda II. pilíř v podstatě zastaví. Celá polovina respondentů se přiklání k variantě, že s určitými změnami bude stát v motivování lidí ke spoření na důchod pokračovat.

  Jen více než pouhá třetina respondentů (37 %) podporuje vládu v jejím negativním postoji k členství ČR v evropské bankovní unii. Proti vládnímu postoji k této otázce je téměř polovina (48 %) respondentů.

  Forecasting Dinner 2013 je již 11. výroční setkání členů a hostů CFA Society Czech Republic s předními domácími a zahraničními ekonomy, které se opakovaně koná pod záštitou Miroslava Singera, guvernéra České národní banky.

  Hlavní závěry z průzkumu naleznete na další straně. Celou závěrečnou zprávu si můžete stáhnout na webech partnerů průzkumu: www.dbm.cz/pruzkumy, www.ppmfactum.cz, www.czechcfa.cz.


  Hlavní zjištění

  Fiskální politika vlády nepodporuje růst, ale rozhodnutí konsolidovat veřejné finance bylo správné. I když 82 % respondentů nepovažuje fiskální politiku vlády za prorůstovou, 80 % si myslí, že prosazení snížení rozpočtového deficitu bylo správné.

  Měnová politika ČNB dává šanci růstu, ale výzvy představitelů centrální banky na podporu výdajů domácností nikoho nepřesvědčí. Většina respondentů (61 %) považuje měnovou politiku ČNB za podporující ekonomický růst. Velká většina (81 %) se současně domnívá, že ČNB svými apely neovlivní změnu spotřebitelského chování občanů. Respondenti nemají jednotný názor na členství ČR v evropské bankovní unii.

  Dostavba Temelína může pomoci ekonomice, ale stát nemá garantovat ceny energie. Většina respondentů (59 %) si myslí, že dostavba jaderné elektrárny Temelín by mohla přispět k ekonomickému růstu ČR. Odborníci se však výrazně kloní (69 %) k tomu, že provozovateli Temelína by stát neměl garantovat výkupní ceny energie. Téměř dvakrát více respondentů si myslí, že ve výběrovém řízení zvítězí konsorcium Škoda JS/Rosatom (25 %) oproti společnosti Westinghouse (14 %).

  Druhý pilíř penzijní reformy je vnímám s nedůvěrou. Pouze 8 % respondentů očekává, že příští vláda II. pilíř nezmění. Většina (57 %) očekává, že v prvním pololetí roku 2013 se do nového systému přihlásí méně než 200 tisíc lidí. To, že nynější penzijní reforma nemá potenciál dlouhodobě stabilizovat veřejné finance, si myslí 63 % respondentů.

  Největším rizikem neetického chování na českém finančním trhu jsou letos tržní podvody a nejvýnosnějšími aktivy by měly být cenné kovy a komodity.

Kontakt: