Vydáno: 23.8.2001
CME

Zlatá husa v Dlouhé obstavena

  Praha 23. srpna 2001 – Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil předběžným opatřením akciové společnosti Anser Aureus (lat. Zlatá husa), aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v pražské Dlouhé ulici. Kromě pozemků zde tato společnost vlastní mimo jiné také dům č.p. 616. Zde je mimo kanceláří Vladimíra Železného umístěna také sbírka obrazů, kterou do nadace Železný zřejmě účelově vložil. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory omezil dispozici s nemovitostmi v hodnotě více než 78 milionů korun, které před převodem do společnosti Anser Aureus původně patřily Železnému. Ten dosud částku 23,35 milionů USD s příslušenstvím, k jejíž úhradě byl amsterodamským tribunálem pravomocně odsouzen, nezaplatil. Včetně úroků z prodlení dluží Železný společnosti CME k dnešnímu dni včetně úroků z prodlení více než 27,71 milionů dolarů (http://www.cnts.cz/).

  Přestože Železný ve statutárních orgánech společnosti nefiguruje, soud v odůvodnění předběžného opatření uvedl, že „vlastnické právo k předmětným nemovitostem bylo již v minulosti vícekrát převáděno, přičemž ve všech případech převodu těchto nemovitostí sehrála velmi důležitou úlohu osoba původního dlužníka PhDr. Vladimíra Železného, který si díky majetkovým a osobním vazbám existujícím mezi ním, společností Dlouhá třída a.s. a žalovaným (Anser Aureus), uchovává faktickou možnost s těmito nemovitostmi nadále disponovat.“ Soud tak jednoznačně dovodil, že obavu CME z možného dalšího převodu předmětných nemovitostí na třetí subjekt lze považovat za osvědčenou.

  Obstavené nemovitosti v Dlouhé ulici byly podle zjištění soudu do roku 1999 přímo ve vlastnictví Vladimíra Železného. Ten týden poté, co proti němu společnost CME v Amsterodamu podala arbitrážní návrh, vložil své nemovitosti jako nepeněžitý vklad do akciové společnosti Dlouhá třída, nad níž získal 99procentní kontrolu. Společnost Dlouhá třída pak jako jediný zakladatel založila dceřinnou společnost Anser Aureus a vložila do ní nyní obstavené nemovitosti jako nepeněžitý vklad. Ve statutárních orgánech Anser Aureus působí Železného právníci.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Anser_cz.doc