Vydáno: 27.2.2012
BILLA ČR

BILLA: naše vejce jsou v pořádku

    V souvislosti s dynamicky se vyvíjejícím trhem vajec v dnešních dnech, častým dotazům spotřebitelů i některým nepřesnostem uváděných v médiích BILLA potvrzuje, že všechna prodávaná vejce a jejich označení v BILLE plně odpovídají požadovaným zákonným normám. V BILLE jsou v současné době v prodeji vejce jak z České republiky, tak i z dalších zemí Evropské unie, například Slovenska či Polska. Údaje o původu těchto vajec jsou uvedeny přímo na obalu i na samotných vejcích. Na obalu je dále uvedena třídírna, její místo se ale nemusí shodovat s místem původu vajec.

    „Značení vajec je dané legislativou, podle které se striktně řídíme,“ řekl generální ředitel společnosti BILLA Jaroslaw Szczypka. „Spotřebitelé všechny údaje o vejcích najdou na obalu. Edukace také běžných spotřebitelů ohledně jejich značení je v tomto případě opravdu na místě,“ dodal s tím, že podobné značení vajec je standardem také ve všech zemích Evropské unie.

    Mezi povinné údaje na obalu vajec patří název, kód a adresa třídírny vajec, který přiděluje státní dozor příslušné země. Údaje o původu vajec jsou uvedeny na obalu společně s instrukcemi k tomu, jak potisky číst a co znamenají jednotlivé údaje. Značena jsou i jednotlivá vejce, na kterých je přímo kódem producenta uveden původ vajec podle zkratek jednotlivých zemí. V současné době je podmínkou přijetí vajec do prodeje v BILLE doklad od všech producentů o splnění podmínek EU týkajících se velikosti klecí, ve kterých se slepice chovají.

    Fotodokumentace správného označení vajec je zde:

Kontakt: