Vydáno: 25.9.2015
Apollo Business Center

Apollo 1 pred modernizáciou

    Bratislava 25. september 2015 - Spoločnosti Apollo Business Center v.o.s. (ABC) a Apollo Property Management s.r.o. (APM) dnes informovali o svojom zámere modernizovať budovu Apollo 1 po viac ako 10 rokov bezproblémovej prevádzky. Cieľom projektu modernizácie je uvedenie tohto komerčného objektu na úroveň zodpovedajúcu aktuálnym požiadavkám trhu, vrátanie environmentálnych noriem v súlade s oprávnenými nárokmi súčasných aj potenciálnych nájomcov.

    "V priebehu prípravných prác na priestoroch pre nových nájomníkov boli v konštrukcii budovy odhalené niektoré nedostatky, ktoré vyžadujú okamžitú pozornosť," uviedol Michal Donath, hovorca ABC.

    Bezprostredne boli prizvaní certifikovaní odborníci s cieľom prevedenia komplexnej analýzy situácie. Ta ukázala, že technický stav budovy nezodpovedá súčasne platným technickým normám. S odkazom na ich zistenia odporučili určité technické opatrenia, ktoré sa majú uskutočniť čo najskôr.

    Na základe týchto skutočností spoločnosť ABC bezodkladne informovala príslušný stavebný úrad o záveroch expertnej analýzy. Spoločnosti ABM bolo uložené napraviť technické nedostatky v dvoch etapách realizáciou dočasných opatrení nasledovaných trvalými. Prvé práce už začali.

    Spoločnosť ABC v posledných dňoch v osobných stretnutí informovala všetky nájomcov o súčasnej situácii, pričom vyjadrila ľútosť týkajúci sa možných nepríjemností ako sú obmedzený prístup a hlučné a prašné prostredie. Niektorí nájomcovia sa bohužiaľ rozhodli budovu opustiť. Nájomcovia, na ktorých budú mať aktuálne vykonávané práce priamy vplyv, boli prioritne informovaní na osobných stretnutiach.

Kontakt: