Vydáno: 22.11.1999
CME

Železný dezinformuje veřejnost

  Praha/Londýn 22. listopadu 1999 – V souvislosti s tím, že se ruský mediální magnát Vladimir Gusinskij měl stát přibližně 30procentním akcionářem společnosti CME, informoval mluvčí většinového vlastníka CET 21 Roman Bajčan včera o tom, že tak Ronald S. Lauder ztratil kontrolu nad CME. Tato informace se však nezakládá na pravdě ani na veřejně dostupných informacích na internetových stranách burzovního dohledu USA, americké Securities and Exchange Commission na adrese:

  http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/925645/0000889812-99-003216.txt .

  „Tato Železného dezinformační kampaň je jen chabým pokusem o odvedení pozornosti od skutečnosti, že soustavně odmítá respektovat nařízení mezinárodního arbitrážního tribunálu a že i nadále poškozuje svým jednáním pověst České republiky,“ řekl Fred T. Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME, v reakci na poslední dezinformace šířené proti CME. „Takovým krokům brzy učiníme přítrž tím, že vyhrajeme naše spory jak před českými soudy, tak v mezinárodním arbitrážním řízení,“ dodal Klinkhammer.  Celkem bylo vydáno 18 506 849 akcií typu A, z nichž každá má při hlasování jeden hlas. Akcií typu B bylo vydáno 7 177 269 s tím, že jejich hlasovací práva jsou ve srovnání s akciemi typu A desetinásobná. Celkový počet disponibilních hlasů tedy činí 90 279 539. Vladimír Gusinskij vlastnil k 29. říjnu tohoto roku 4 166 318 akcií typu A, k nimž náleží stejný objem hlasovacích práv, tedy 4,6 % z celkového počtu. Naproti tomu vlastní Ronald S. Lauder spolu s rodinou 331 000 akcií typu A
  a 7 177 269 akcií typu B. To znamená, že Lauderovi mají celkem 72 103 690 hlasů, tedy 79,9 % z celkového počtu hlasů. Z přiloženého grafu vyplývá rozložení hlasovacích práv mezi rodinou R. S. Laudera, V. A. Gusinským a ostatními akcionáři.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon gusinskij_cz.doc