Vydáno: 2.6.2008
Rockwool

Rockwool: Pozvánka na seminár o požiarnej bezpečnosti izolačných materiálov

  spoločnosť Rockwool, Slovenská asociácia rizikového manažmentu a Technická univerzita vo Zvolene ako odborný garant si Vás dovoľujú pozvať na ďalší zo série seminárov zameraných na prezentáciu požiarnej bezpečnosti stavebných materiálov. Okrem odborných prednášok o bezpečnostných, energetických a poistných súvislostiach týkajúcich sa stavebných materiálov budú súčasťou seminára aj praktické ukážky reakcie vzoriek izolačných materiálov na oheň.

  Seminár sa uskutoční vo štvrtok 5. júna od 9:45 do 16:00 hod. v hale C výstaviska Incheba v Bratislave.

  Svoju účasť potvrďte, prosím, najneskôr do 4. júna 2008 na telefónnom čísle +420 602 661 336 alebo e-mailom na lenka.oberfalcerova@bm.com.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Lenka Oberfalcerová
  GSM: +420 602 661 336
  E-mail: lenka.oberfalcerova@bm.com
<a class="w-inline-block social-share-btn fb" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=&t=" title="Share on Facebook" target="_blank" onclick="window.open('https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=' + encodeURIComponent(document.URL) + '&t=' + encodeURIComponent(document.URL)); return false;">
</a>

<a class="w-inline-block social-share-btn tw" href="https://twitter.com/intent/tweet?" target="_blank" title="Tweet" onclick="window.open('https://twitter.com/intent/tweet?text=%20Check%20up%20this%20awesome%20content' + encodeURIComponent(document.title) + ':%20 ' + encodeURIComponent(document.URL)); return false;"></a>