Vydáno: 17.9.2012
Stock

Stock sa stará o kvalitu výrobkov aj bezpečnosť spotrebiteľov

    V reakcií na situáciu na českom trhu s liehovinami dnes poukázala spoločnosť Stock Slovakia na kontrolné štandardy pre zaistenie zdravia a elimináciu kritických rizík (HACCP) vo svojej materskej spoločnosti Stock Plzeň Božkov, teda spôsob vstupnej a výstupnej kontroly pri výrobe a distribúcii firmou vyrábaných značkových výrobkov. Niekoľkostupňový kontrolný postup absolútne vylučuje akúkoľvek manipuláciu so vstupnými surovinami i finálnymi výrobkami. Opiera sa o dôsledné dodržiavanie zákonných noriem, a vnútrofiremných predpisov. Keďže Stock Slovakia aj Stock Plzeň – Božkov sú integrálnou súčasťou nadnárodnej skupiny Stock Spirits Group, platia vo vnútornej kvalitatívnej kontrole aj často prísnejšie medzinárodné štandardy. Aj preto nebol na Slovensku ani v Čechách zachytený žiaden z výrobkov firmy Stock vo forme napodobeniny či s kontaminovaným obsahom.

    "Posledný vývoj na českom trhu nás kvôli maximálnej starostlivosti o bezpečnosť produktov, ktoré dodávame na slovenský trh, donútil k sprísneniu kontrolných postupov nielen pri príjme surovín na spracovanie, ale najmä pri expedičnej kontrole," uviedol Roman Pócs, country manager spoločnosti Stock Slovakia. „Spotrebiteľov môžem zodpovedne ubezpečiť, že výrobky, ktoré na Slovensku predávame a distribuujeme sú absolútne v poriadku.

    "Všetkých postihnutých je nám veľmi ľúto. V spoločnosti Stock na Slovensku robíme všetko pre to, aby sa k spotrebiteľom dostávali iba také výrobky z našej produkcie aj nami distribuovaných nápojov z dovozu, na kvalitu ktorých sa môžu vždy spoľahnúť," zakončil Pócs.

    Stock Slovakia je 100 % dcérskou spoločnosťou firmy Stock Plzeň – Božkov. Obidve spoločnosti sú súčasťou nadnárodnej Stock Spirits Group. Stock Slovakia je najväčší importér liehovín do SR. V segmente ich distribúcie je Stock Slovakia na štvrtom mieste za troma veľkými domácimi výrobcami.

Kontakt: