Vydáno: 8.10.2001
CME

Česká republika porušuje arbitrážní pravidla UNCITRAL

  Londýn/Praha 7. října 2001 – Česká republika dosud nezaplatila společnosti CME částku 1 007 749 USD na úhradu nákladů arbitrážního řízení a nákladů na právní zastoupení CME před stockholmským arbitrážním tribunálem. Tím prokázala, že absolutně nerespektuje nejen stockholmský arbitrážní nález, ale také svůj vlastní slib, že nález bude ctít. Arbitrážní pravidla Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) ukládají okamžité zaplacení částky stanovené v arbitrážních nálezech. Byla to právě společnost CME, která ČR poskytla sedmidenní lhůtu na zaplacení částky dle arbitrážního nálezu. Namísto zaplacení však ČR v rozporu se svými povinnostmi využila poskytnuté lhůty k útokům na integritu obou zahraničních arbitrů. Podle názoru právních zástupců CME je postup České republiky hrubým porušením newyorské dohody z roku 1958.

  „Výmluvami místo respektování vlastních mezinárodních závazků se Česká republika staví spíše za chování Železného a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, než za literu mezinárodního práva,“ uvedl Fred T. Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Jediné, co vidím, je svalování odpovědnosti za prohranou arbitráž na mezinárodně respektované arbitry. U jistých českých politiků či členů Rady a Vladimíra Železného však vinu dosud nikdo nehledá. Nezaplacení povinné částky s odkazem na neexistenci právní analýzy stockholmského nálezu i nedostatek vůle vynutit na Železném zaplacení částky přes 1 miliardu korun, ke kterému jej odsoudila amsterodamská arbitráž, však vrhá na ČR na mezinárodním poli jen špatné světlo. Zdá se, že někteří lidé dávají přednost obědu se Železným a vystupování na obrazovce TV NOVA, než aby se starali o peníze daňových poplatníků a o pověst země, kterou zastupují. Někteří dokonce od něj přijímají dary,“ dodal Klinkhammer.

  Čeští politici i veřejnost jsou nesprávně utvrzováni v dojmu, že lze v druhém kole arbitrážního řízení jednat pouze o částce původní investice CEDC/CME do ČNTS.
  Jak z arbitrážního nálezu vyplývá, byla tato záležitost již jednoznačně rozhodnuta ve prospěch CME. Částečný konečný arbitrážní nález totiž stanoví, že ČR musí zaplatit částku odpovídající hodnotě investice CME v roce 1999. Ta představuje nejméně 500 milionů dolarů. Jak potvrdil arbitrážní tribunál, blíží se tato suma smluvní částce 27,5 milionů dolarů, kterou měl Železný obdržet za prodej svého 5,8 procentního podílu v ČNTS. V druhé fázi stockholmské arbitráže se tedy bude rozhodovat výlučně o přesné „přiměřené tržní hodnotě“ a o výchozím datu pro výpočet úroku. O všem ostatním již bylo jednou provždy rozhodnuto.

  Konečný nález stanovující celkový nárok CME na náhradu škody, kterou má od ČR obdržet, bude obsahovat rovněž úrok ve výši 6 až 9 % z celkové částky. Jednoduše řečeno to znamená, že částka 500 milionů dolarů se při 6 % úroku zvyšuje za každý měsíc zpoždění v platbě o 2 500 000 dolarů, tedy téměř o 100 000 dolarů denně.

  Než se Česká republika pokusí zrušit arbitrážní nález před obecným švédským soudem z důvodu „porušení veřejného pořádku“, měla by si uvědomit, že švédský odvolací soud takový argument dosud ještě nikdy nepřipustil. Jediný způsob, kterým Česká republika může omezit škody na vlastní mezinárodní pověsti, které způsobila sobě, svým občanům a CME, je zaplacení povinné částky a plné respektování arbitrážního nálezu. Je na čase, aby se jak čeští politici, tak mediální magnáti naučili chovat v souladu s mezinárodními zvyklostmi a mezinárodním právem,“ uzavřel Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon nezaplaceno_cz.doc